8 oktober

Txt: Johannes 13:34-35, 1 Johannes 4:7-11

NÅR DET FLAGGES

Jon satte seg ned for å lytte mens søndagsskolelæreren begynte å snakke. “Jeg leste en artikkel denne uken om tradisjonene i England,” sa herr Jensen. “Det nevnte at de hadde flere slott som var tilgjengelige for dronningen å bo i. Noen ganger bor hun i et slott, andre ganger i et annet. Når hun er i et slott, så heiser de opp flagget og flagger. Det lar undersåttene hennes vite at dronningen deres er inne.” Herr Jensen tok en pause mens han så utover klassen. “Vet dere hva? Dere som er kristne har kongenes Konge inne i hjertene deres,” la han til. “Hva kan vi bruke som flagg – for å vise at Jesus bor inni oss?”

Jonas tok opp hånden. “Vi kan bære biblene våre,” foreslo han.

“Bra!” Herr Jensen smilte. “Men, selvsagt, dersom noen bærer på en Bibel betyr det ikke nødvendigvis at han er en kristen. Men for dere som gjør det, så gir det et vitnesbyrd – nesten som du flagger med Kristi flagg slik at andre kan se det. Har noen et annet forslag til hva som kan brukes som flagg?”

“Vi burde adlyde foreldrene våre,” sa Jon.

Herr Jensen nikket. “Og hvorfor skulle vi adlyde dem?” spurte han.

“Gud sier at vi skal,” svarte Jon.

“Med andre ord,” sa herr Jensen, “så skulle vi adlyde Gud, ikke sant? Vi burde gjøre det som Han sier – og hvordan vet vi hva det er?”

“Det står i Bibelen,” sa Lars. “Det er der vi finner de ti bud.”

“Ja, og de er veldig viktige,” sa herr Jensen og holdt opp Bibelen sin. “Men Bibelen inneholder mange andre bud også. Faktum er at leksjonen vår i dag snakker om et nytt bud som Jesus ga disiplene sine – inkludert oss. Kanskje det er det beste flagget vi kan vise andre. Det er noe Jesus sier vil vise at vi tilhører Ham.” Herr Jensen åpnet Bibelen sin. “Slå opp til Johannes kapittel tretten,” la han til. “Se på vers trettifire og fortell meg hva det nye budet er.”

Hva med deg?

Fant du det nye budet? Hvis ikke, så les nøkkelverset nedenfor. Jesus snakker til disiplene sine, og Han befaler dem å elske hverandre slik som Han elsker dem. Det er masse kjærlighet! Dersom du elsker Jesus, så er du Hans disippel, og når du viser andre kjærlighet, så flagger du med Hans flagg og viser andre at Han lever i hjertet ditt.

Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre

Johannes 13:35

Dagens nøkkelord: ELSK HVERANDRE

Advertisement
%d bloggers like this: