31 mars: Utvisking av synder

“Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut.”

Apostlenes gjerninger 3:19

Peter adresserer her de samme menneskene som hadde hjulpet med å korsfeste Jesus, men ordene hand er passende for enhver som benekter Kristi krav på deres liv.

Angre din stae fornektelse av Kristus. Men mer enn det, legger Peter til; du må bli omvendt. Peter ønsker ikke bare at disse skyldige mennene skal bekjenne sine tidligere feil; han oppfordrer dem til å forandre seg og vende seg mot Herren.

Det er ikke vanskelig å finne individer, fra mange av livets samfunnslag, som er villig til å innrømme at de har begått feil, til og med syndet, i noen av livets valg. Nesten alle vil tilstå at de har gjort noe galt, til og med ondsinnet.

Det er imidlertid noe helt annet å faktisk være villig til å vende deg fra et tidligere tankesett, og vende deg fras synden til Gud. Derfor insisterte ikke bare Peter på behovet for anger i form av en unnskyldning eller tilståelse. Han ønsket å se sann omvendelse, som er synlig ved en forandring av retning eller handling.

Til dem som anger og bliur omvendt til Kristi levesett gir Peter denne forsikringen: syndene dine vil bli visket ut. Har du underordnet deg Kristi guddommelighet? Har du vendt deg bort fra synden slik at du kan tjene Jesus sopm Herre?


 

Advertisement
%d bloggers like this: