Er livet verdiløst eller uvurderlig?

Bilderesultat for worthless priceless

Jeg hadde blandede følelser, sinne og tristhet, da jeg nylig leste om et nederlandsk par som aborterte babyen deres fordi den hadde en spaltet leppe. Seks måneder senere returnerte de til IVF klinikken for å “forsøke på nytt”. Jeg leste også om en gammel dame som led av demens som hadde blitt avlivet – eutanisert (også i Nederland). Selv om hun hadde signert et dokument for å avslutte livet, så ønsket hun ikke å gjøre det da timen hennes kom. Legen og familien bestemte imot og gjennomførte avlivningen likevel. Den nederlandske legen ble erklært “ikke skyldig” for mord under rettssaken.

Definisjonen av “å myrde” er: “Den ulovlige premeditasjonen av å drepe et menneske av en annen.” Ifølge de to overstående tragediene må nederlandske myndigheter tro at disse er lovlige tilfeller av å drepe mennesker.

Fruktene av relativ moralitet

Når vi tenker på forsvaret av ufødte liv, så finner vi noen store uoverensstemmelser. Vi er alle kjent med det faktum at noen blir mer opptatt av dyrs rettigheter enn menneskenes rettigheter. Hvordan sammenlikner man ufødte babyer til, for eksempel, ørne-egg? Et videoopptak fra PragerU er sjokkerende visning. Noen mennesker ville uten betenkelighet signere et opprop for å beskytte en ørn som ikke er klekket ut enda (og det er  vel og bra), men mått med et liknende opprop om å beskytte ufødte babyer fra abort var de samme utvalgte imot. I økende grad stiller folk seg spørsmålet “Hvilken verden lever vi i?” I en verden hvor det onde blir kalt godt, og det gode ondt (akkurat som Jesaja 5:20 sier).

Kunne det være at folk som ikke kan se formålet med sitt eget liv – forsterket av evolusjonær lære om at menneskene, som resten av verden, bare er verdt omtrent 30 kroner i kjemikalier – ikke kan se sin egen verdi, eller verdiene til naboene dere? Dette ser virkelig ut til å våre tilfelle. En nylig Yakult UK undersøkelse tegner et trist bilde, at 89% av unge briter (16-29 år gamle) tror at livene deres mangler mening (80% av alle aldre). Hvordan responderer Yakult UK til en slik urovekkende statstikk? Når de snakker om det østlige konseptet Ikigai sier de: “Ikigai er bygget rundt å veie opp aspektene av ditt liv, over din lidenskap, ditt oppdrag i livet, din profesjon og ditt kall… og de som oppdager deres Ikigai har alt de trenger for en lykkelig reise gjennom livet” (min uthevning).

På samme tid indikerer en annen undersøkelse at antallet bekjennende kristne i UK er tidenes laveste. På 36 år har antallet falt fra 66% til 38%. Dette er ikke overraskende siden utdannelsessystemet lenge har vært dominert av evolusjonær lære, og holdt Skaperen borte fra skolene. Selv kirkene har i det hele og vide underkastet seg ideene om at verden har blitt til ved lange tidsperioder hvor Gud på en eller annen måte har orkestret evolusjonen. Jesus lærte oss syke trær bar dårlig frukt (Matteus 7:17-20), og vi kan klart se sannheten i Hans Ord når vi observerer kulturen vår i dag.

Skaperens design blir ignorert

Åpenbart er slike kompromisser ikke basert på Skriften, men heller på frykten for mennesket og ønsket om å bli akseptert i verdens øyne. Stolthet er roten til problemet, og den motsier læren i Guds Ord. Verdens standard godhet er korrupt, men Gud forteller oss: “Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud” (Mika 6:8). For eksempel, rettferdighet betyr å forsvare rettighetene til dem som ikke kan forsvare seg selv, for eksempel de ufødte. Kjærlig godhet betyr i det minste at vi ikke skader andre mennesker. Hva betyr det å være ydmyk? Det betyr “vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv” (Filipperne 2:3), i motsetning til hva denne verden sier.

Vår respons?

Folk er skapt i Guds bilde, “som mann og kvinne skapte han dem” (1 Mosebok 1:27). Dette er det som gjør menneskelivet hellig. En fullere åpenbaring av Skriften beskriver hvordan Gud var inkarnert som et menneske (eks. Johannes 1:14) hvis ultimate oppdrag var å åpne veien til frelse for oss alle. Gjennom omvendelse og tfo kan vi tre inn i et personlig forhold til Gud gjennom Jesus Kristus – Han er “livet” (Johannes 14:6) og kan gi oss livets gave.

I sterk kontrast, gjennom tro på evolusjon og tvil på Skaperen, blir livet ofret på selvets alter. En står igjen som søkende etter å finne menneskelig verdi i fysiske ting (ofte ting som er laget av menneskehender), noe som til slutt vil gi etter for slutten som møter oss alle: døden. Bibelen har svaret til de forutgående problemene, inkludert døden. Det er på høy tid at kristne reiser seg opp og aktivt lovpriser Skaperen, istedenfor å passivt slumre mens Hans Ord blir kompromittert.

Hvorfor ikke sirkulere de kristne bladene du har, særlig om skapelsen? Ikke i bankene for resirkulering, men på et venterom, eller til en venn eller arbeidskamerat? Du vet ikke hva Gud kan oppnå. Det kunne bli livsforandrende!


 

Advertisement
%d bloggers like this: