2. Når du blir hatet

Emne: Den troendes levemåte

16 Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. 17 De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. 18 Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.”

2 Korinterbrev 4:16-18

Da jeg leste om romerske troende som stod for Kristus til tross for frykten å bli fengslet, torturert og drept, tenkte jeg på Herrens utbrudd ” Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både kropp og sjel i hevlete” Matteus 10:28).

Gjennom hele kirkehistorien har fengslede og lidende kristne funnet trøst i sikkerheten om at Gud ville frigjøre dem – enten tilbake til deres kjære på jorden eller gjennom døden til selskapet med de frelste i himmelen.

Selv om alvorlig motstand mot kristendommen fremdeles eksisterer i deler av verden. så står de fleste av oss ikke ovenfor livstruende forfølgelse. Men alle kristne opplever at troen deres blir testet.

Dennis Byrd, en tidligere profesjonell som spilte amerikansk fotball, som nå opplever en utrolig bedring etter å ha fått en paralyserende skade, snakket om troen sin på Kristus på et sekulært talk show. Men en som ringte inn fordømte ham voldsomt for en tidligere opptreden på et kristent fjernsynsprogram. Innringerens hat overfor Jesus Kristus skinte gjennom tindrende klart.

Akkurat som troende gjennom århundrene kan vi forvente å bli hatet og angrepet (Johannes 15:18-19). Men vi trenger ikke å være redde! Gud har full kontroll. Vi kan si “Herren er på min side; jeg vil ikke frykte. Hva kan mennesker gjøre mot meg?”

Så sender jeg deg til hardnede hjerter av hat, Til øyne gjort blind så de ikke kan se, For å bruke, selv om det var blod, å bruke og ikke spare – Så sender jeg deg for å smake Golgata.

Å være rettferdig med Gud kan forårsake trøbbel med menneskene.

Spørsmål:

a. Har andre mennesker noen sinne tatt motet fra deg eller gjort narr av deg på grunn av din tro på Jesus Kristus? Hvordan responderte du?

b. Hva sier vers 17 i dagens tekst om lidelsene dine?

c. Dersom du møter problemer i hjemmet ditt, på jobben eller på skolen på grunn av din tro på Jesus, så ville du kanskje få hjelp ved å snakke med en eldre kristen om det.


 

Advertisement
%d bloggers like this: