Hva om Kristus ikke hadde stått opp?

Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom.”

1 Korinterbrev 15:14

Det er et forferdelig spørsmål. Hva om Kristus ikke hadde stått opp? Nå  som det er påske er det mange som taler om oppstandelsen på første påskedag. Ofte blir vi så påvirket av tradisjoner at vi mister oversikten over hva som virkelig hendte. De er som med julen, vi antar at det er slik fordi vi har hørt det i årevis. Jeg vil sikkert få mange kristne på nakken når jeg sier dette, men jeg tror ikke at Jesus døde på langfredag og stor opp igjen på første påskedag. Blir jeg anklaget for å “banne i kirken”? Ren det ut selv! Derom Jesus døde på fredag og stod opp på søndag, hvordan kunne Han da ha vært tre dager og tre netter i graven slik som profeten Jonas profeterte? Personlig tror jeg at Jesus døde onsdag 14 dagen i Nissan og stod opp på lørdag. Det gjør det hele litt vanskelig å forklare dette, men det er mulig jeg vil gjøre det ved en senere anledning. Det gjør det ikke noe lettere at det jødiske døgnet ikke er som våre døgn. Søndagen i Jerusalem begynte lørdag ved solnedgang – eller kl.18:00 for oss vestenlige. Mer om dette ved en senere anledning.

Andre religioner har satt seg fore å spre tvil om Jesu oppstandelse. Muslimer, f.eks., har skrevet mange bøker om hva de kaller verdens største løgn – Kristi oppstandelse. Noen sier at Kristus ikke døde på korset, men overlevde. Andre sier at Han døde, men at disiplene stjal liket Hans. Alle disse bøkene er ren fiksjon, litt som Dan Browns bøker. Etter at Jesus ble korsfestet var disiplene dypt nede. De hadde mistet sin Lærer og Frelser, og sto helt alene, redde for at de romerske soldatene skulle komme å arrestere dem. De gjemte seg, gikk helt under jorden og forsvant fullstendig.

Det er her jeg kommer med mitt spørsmål “Hva om Kristus ikke hadde stått opp?” La oss se hva Paulus svarte på dette spørsmålet.

1. Da er budskapet vårt tomt

Kan du forestille deg et kristent budskap uten oppstandelsen, uten påsken? Det budskapet vi har som vi ønsker å spre til hele jorden er at vi, til motsetning fra alle andre religioner, har en levende Gud og en levende Frelser. Uten dette ville vi ikke kunne kalle Evangeliet det Gode Budskapet. Kristendommen ville bare være som andre religioner, menneskers klatring mot en gud høyt oppe i himmelen. Det at Jesus ble født på jorden ville ikke være nok – det kunne ikke ha reddet deg og meg og gitt oss adgang til himmelen. For at det skulle skje, måtte Jesus ikke bare lide døden, men også stå opp igjen fra graven, slik som det ble profetert. En død Frelser ville ikke være til stor hjelp for oss.

2. Da er vår tro tom

Er du klar over hvor mye av troen vår som er basert på at Jesus døde på korset og stod opp igjen den tredje dagen? Dersom vi trodde på en død Frelser var det ikke mye å rope hurra over. Selve trosbekjennelsen sier at vi tror på at Jesus bøle født av en jomfru. Dette skjedde slik mat Han skulle være Guds Sønn, ikke et syndig menneske. Synden blir, som kjent, overført gjennom arvesynd fra far til sønn. Når Jesus ikke hadde Josef som far, men bare som stefar, så ble Han det perfekte offerlam som kunne dø i vårt sted. Men det var ikke nok å dø. Jesus, Guds Sønn var sterkere enn selve døden, og derfor kunne Han stå opp på den tredje dagen.

3. Da står vi som falske vitner om Gud

Vi har en oppgave som kristne. Dersom det bare var meningen at vi skulle bli frelst, så kunne vi bli rykket opp i skyene like etter vi ble frelst. Men vi er her for en grunn: Vi må få flere med oss til himmelen! Dersom Jesus ikke stod opp fra de døde, så har vi som kristne gitt ut et feilaktig budskap i årevis. Ikke bare er Jesu blod ikke i stand til å frelse oss, men hele vårt syn på Gud må forandres. Profetiene, noe som beviser at Bibelen er Guds Ord og ikke bare menneskers ord, ville være feilaktige. Den Gud som Bibelen forteller om ville ikke eksistere. vi ville være falske vitner dersom vi ga ut Evangeliet slik det står – dersom Jesus ikke stod opp fra graven.

4. Da finnes det ingen oppstandelse

Jesus blir i Bibelen kalt førstegrøden av de oppstandne. Dersom Jesus ikke har stått opp fra de døde, så finnes der ingen oppstandelse for andre heller. På profetiske seminarer har vi hørt om at Jesus snart skal komme tilbake til jorden for å hente sine etterfølgere opp til seg. Dersom det ikke er noen oppstandelse, så vil ingen av oss komme opp til himmelen. Og dersom Jesus fremdeles er død, så kan ikke Han komme for å hente oss heller. Store deler av Bibelen ville måtte bli fjernet dersom Jesus ikke stor opp fra de døde.

5. Da er vår tro uten mening

En må tilstå at uten alle disse tingene ville troen vår ikke lengre ha noen mening. Vi kunne ikke se frem mot bortrykkelsen. Vi ville ikke ha en kjærlig Jesus som venter på oss i himmelen. Mesteparten av Bibelen ville rett og slett bare være løgn. Det ville ikke gi noen mening å følge den kristne tro uten en levende Jesus. Det får meg til å undres på hvorfor andre religioner fortsetter å eksistere, selv om Budda, Mohammed, Confusius etc. alle er døde. De som følger etter disse religionene må virkelig ha mye tro.

6. Da er vi alle fortapt

Som tidligere sagt; dersom Jesus ikke har stått opp fra de døde, så er vi alle fortapt. Vi ville fremdeles dø i vår synd, og frelsen ville ikke være tilgjengelig for oss. Jesus sa at Han dro for å forberede oss en bolig i himmelen. Ja, på engelsk står det “mansion”, et herskapshus. Dersom Kristus fremdeles er død, så er Han ikke i stand til å forberede noen ting i det hele tatt oppe i himmelen. Alt vi står igjen med er en allmektig Gud som ikke kan fordra synd. Jesu død og oppstandelse skulle ha fjernet synden, slik at når Gud Faderen ser på oss, så vil Han bare se Kristus og Hans fullkomne frelsesverk. Uten Jesu oppstandelse ville vi alle bli dømt til å lide i all evighet uten Kristus og uten Hans underfulle nåde.

7. Da er vi alle de mest ynkelige mennesker

Uten Jesus fullkomne frelsesverk og oppstandelse, så ville vi virkelig være som Paulus sa: de mest ynkelige mennesker. Det er ikke noe mere ynkelig enn å se på noen som er blitt rundlurt. Kanskje noen som forsøker å markedsføre endre religioner  er flinke markedsførere? Kanskje de forteller deg akkurat det som du ønsker å høre? Kanskje de vet hvordan de kan spille på følelsene dine? Til syvende og sist gjør de deg til en ynkelig skapning dersom du tar for god fisk hva en religion med bare døde profeter har å tilby.

MEN: Som Paulus jublende kommer frem til; Jesus stod opp igjen fra graven! Vi har alle frelse dersom vi vil ta imot den! Vi kan alle komme til himmelen hvor Jesus venter på oss! Vi har en tro som gir mening og som er full av håp og løfter! tros DU at Jesus stod opp fra graven? Tenk på alle disse fiskerne som gjemte seg under påsken i Jerusalem. Hva fikk dem til å komme frem igjen fra skjulestedet deres? Hadde de stjålet liket til Jesus? Nei, de møtte den oppstandne Kristus. De så merkene i hendene Hans og i siden. de visste at Han hadde dødd, og nå var Han LEVENDE! Faktisk var ikke dette heller nok, først på pinsedagen da den Hellige Ånd kom til dem turde de å gå ut og frimodig fortelle om Ham.

Jesus er i live i dag, og DU kan bli kjent med Ham. Han ønsker å frelse deg og ta deg med til himmelen…

Advertisement
%d bloggers like this: