27 oktober: Tørre bein

Han førte meg omkring blant dem. Se, det lå en stor mengde knokler utover dalen, og de var helt tørre.  Da sa han til meg: «Menneske, Han førte meg omkring blant dem. Se, det lå en stor mengde knokler utover dalen, og de var helt tørre.  3 Da sa han til meg: «Menneske, kan disse knoklene bli levende igjen?» Jeg svarte: «Min Herre og Gud, det vet bare du.» » Jeg svarte: «Min Herre og Gud, det vet bare du.» ” 

Esekiel 37:2-3

Dalen med tørre bein som lå spredd ut foran profeten Esekiel viser oss historien om gjennopprettelsen av Brudetreet. Proften blir ledet av Herren til en dal full av skjeletter. Så langt som øyet kan se dekket tørre bein hele dalen. Gud sier til Esekiel: “kan disse knoklene bli levende igjen?” Esekiel svarte “Min Herre og Gud, det vet bare du.” Gud sier så at Esekiel skal profetere til dem, og det gjør han.

Så snart han er ferdig med profeteringen kom det en høy lyd, og jorden begynte å skjelve fra fjell til dal. Beina begynte å komme sammen og bevege på seg, vener og muskler begynte å dannes på beina, og så kom det til og med hud på dem. Snart var det en levende, pustende mennesker istedenfor bare bein. Gud pustet liv tilbake i kroppene, og det stor en levende hær foran Esekiel. Denne hærer reiste seg opp, og Gud sa: “Menneske, disse knoklene er hele Israels folk” (37:11). I grunntekste sier de også, i samme verset: “som ikke hadde noe håp, men nå har jeg gitt deg håp.

Disse beina hadde ikke noe liv før Herres blåste på dem. Guds liv ble blåst inn i dem, og det er det som får hæren til å reise seg. De var bare en haug med knokler til Gud kom, og da ble de bare en haug med kropper uten kraft, uten styrke, helt til Herren Gud blåste inn i dem. Det er det samme for menigheten til den levende Gud. Vi har ingen makt, vi har ingen styrke, til Han kommer og blåser den Hellige Ånd inn i oss.

Det er Herren som blåser liv inn i deg. Han er den som gir deg liv og gjør deg til en del av en uovervinnelig hær. Kall ut til de tørre beina, la Guds liv komme inn i deg


 

Advertisement
%d bloggers like this: