26. 100% lydighet

Emne: Relasjoner med Gud

1 Samuel sa til Saul: «Det var meg Herren sendte for å salve deg til konge over hans folk, over Israel. Hør nå Herrens ord! 2 Så sier Herren over hærskarene: Jeg krever amalekittene til regnskap for det de gjorde mot israelittene da de dro opp fra Egypt. De sperret veien for dem. 3 Dra nå ut og slå amalekittene. Slå alt som tilhører dem, med bann. Spar ingen. Drep menn og kvinner, småbarn og spedbarn, okser og sauer, kameler og esler!»

7 Saul slo amalekittene og forfulgte dem fra Havila til bortimot Sjur, like ved Egypt.  8 Han fanget amalekittkongen Agag levende. Hele folket slo han med bann og hogg dem ned med sverd. 9 Men Saul og hans menn sparte Agag og det beste av småfeet og storfeet, gjøfeet og lammene. De sparte alt som var noe verdt, og ville ikke slå det med bann. Men alt som var verdiløst og dårlig, bannlyste de.
10 Da kom Herrens ord til Samuel: 11 «Jeg angrer at jeg gjorde Saul til konge, for han har vendt seg bort fra meg og ikke gjort som jeg har sagt.» Samuel ble harm og ropte til Herren hele natten.

1 Samuel 15:1-3, 7-11

Som far til en gutt på barneskolen kan det være at en er  klar over hvorfor Gud fester så mye oppmerksomhet på lydighet. Gutter kan komme i så mye båk så lett. Jeg kan ikke forestille meg de problemene de kunne ende opp i dersom de ikke ble påkrevd at de måtte adlyde noen.

Ta for eksempel regelen om å krysse gaten. Mange gutter vet at de skal stoppe ved veikanten og se begge veier – selv om de sykler, står på rollerblade, eller jager en ball. Vi foreldre venter 100% lydighet fordi vi vet at det tar bare ett uforsiktig skritt inn på veien før sikkerheten kan være i fare. Guttene vet kanskje ikke hvorfor de har en slik streng regel, men forhåpentligvis vet de at foreldrene elsker dem og at regler er for deres eget beste.

Da Gud sendte Saul for å angripe amalekittene, kommanderte Han at Saul skulle ødelegge alt som tilhørte dem. Saul adlød ikke Gud helt. Han sparte Aga og alt som var godt. Saul innså sikkert ikke grunnen til hvorfor Gud ville at han skulle ødelegge alt. Istedenfor å stole på Gud, var han ulydig, og han måtte stå ansikt til ansikt med konsekvensene for dette. Herren, som er en perfekt Far, elsker oss og vet hva som vil være best for oss i livene våre. For å vise at vi stoler på Ham, må vi gjøre alt vi kan for å adlyde hva Han har fortalt oss i Bibelen, Hans Ord. Han fortjener 100% lydighet fra oss.

La dine dager bli Mine å bestemme; Hvor Jeg leder, vær lydig. La dine egne ønsker være ingenting; Bare søk å følge Meg.

Prisen på lydighet er ingenting sammenliknet med prisen på ulydighet.

Spørsmål:

a. Er det noen ganger vanskelig å være lydig til Gud? Skriv med hva du tenkte g gjorde i et slikt tilfelle.

b. Hvorfor var ikke Saul helt lydig til Gud (vers 9-10)?

c.Finnes det et område i livet ditt hvor du ikke adlyder Gud helt? Gjør det nå!


 

Advertisement
%d bloggers like this: