14 september

Txt: Salme 27:1-5, 14

SPIKEREN OG TANNPIRKEREN

Guttene i gaten gjorde det igjen, bannet og fortalte grove historier. Ådne stod der. Han kunne ikke fordra det, men han sa ingenting. “Forstod du ikke poenget?” spurte en av guttene da Ådne ikke lo av vitsen hans.

Ådne svelgte hardt. “Jeg skjønte den,” sa hun. “Det er sent, jeg må gå.” Han mumlet farvel og skyndte seg vekk. Hvorfor fortalte jeg dem ikke at jeg er en kristen, og at jeg ikke liker grove vitser? tenkte han. Og hvorfor hang jeg så lenge med dem? Det er virkelig vanskelig å være den eneste kristne i nabolaget.

Da han løp fort med hodet bøyd og tankene på problemene han hadde, så han ikke pastor Flemming før han løp rett på ham. “Å, unnskyld pastor!” utbrøt han.

“Hvor skal du i slik hast?” spurte pastoren. “Ingen steder – bare vekk fra de guttene. De forteller grove historier,” sa Ådne. Han nølte. “Jeg burde egentlig ha fortalt dem hvorfor jeg ikke liker slikt snakk, men det gjorde jeg ikke,” la han til. “Det er virkelig vanskelig å stå opp for Herren helt på egen hånd.”

“Ja, det er det,” sa pastor Flemming. Hen tok en tannpirker ut fra lommen sin. “Du er som denne tannpirkeren. Her – se om du kan knekke den” Ådne tok tannpirkeren og brakk den uten problemer.

“Ja, det slik jeg er,” sa han. “Jeg er den eneste kristne, og jeg er ikke sterk nok til å si noe.”

“Å, men du er ikke alene,” sa pastoren og holdt frem en tannpirker og en spiker. “Se om du klarer å brekke tannpirkeren nå som spikeren er ved siden av.”

Ådne gren på nesen. “Men hvem er spikeren da? Min far? Deg? Jeg føler meg mye sterkere når du er her, men du er ikke alltid med meg.”

“Nei,” sa pastor Flemming, “men det er Jesus. Be Ham om å hjelpe deg. Han er alltid med deg for å gi deg styrke til å motstå det onde.”

Ådne så tankefull ut. “Ja, du har rett!” innrømmet han. “Fortell meg pastor; hvordan hadde det seg at du hadde en spiker i lommen din?”

“Jeg tok den med meg som en illustrasjon til Rolf Bårdsen,” sa pastor Flemming. “Han har også problemer med gjengen i gaten. Du skjønner, han tror at han er den eneste kristne i gaten også.”

Hva med deg?

Finner du det vanskelig å stå opp for det som er rett? Du kan ha den styrken du trenger dersom du stoler på Jesus. Med Hans hjelp kan du finne mot til å tale ut mot synd. Og når du gjør det, kan du oppdage at det finnes andre kristne rundt deg. Du kan oppmuntre dem til å ta et standpunkt også.

Styrket med all kraft etter Hans herlighets makt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet

Kolosserne 1:11

Dagens nøkkelord: VÆR STERK I HERREN

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: