26 april: Et fullbrakt liv

“Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet.”

Johannes 19:30

Her er en ny leksjon fra Jesus på korset: det viktigste i livet ditt er Guds vilje for livet ditt; du er ikke ferdig før du, som Jesus, kan si “”det er fullbrakt“.

Jesus “utåndet“, eller døde, i følge Hans egen tid og vilje. Til forskjell fra oss var Jesu liv i Hans egne hender. Likevel nektet Han å dra fra denne verden før Han hadde oppnådd det formålet Gud hadde for Ham. Han led gjennom korset og den ondsinnede latterliggjøringen helt til Hans gjøremål her på jorden var ferdig.

Apostelen Paulus ønsket å dø. Han uttalt til og med at “å dø er en vinning” (Filipperne 1:21). Men til slutt konkluderte han med at “ for deres skyld er det mer nødvendig at jeg fortsatt får leve” (Filipperne 1:24). Hvorfor det? Fordi Gud ikke var ferdig med ham enda. Paulus visste at så lenge Gud fremdeles hadde ham her, så var han her med et formål – en spesiell grunn.

Perspektivet forandrer seg i Paulus siste brev, når han står overfor sin martyrdom under Nero. Paulus tilstår “For nå blir jeg ofret, og tiden er inne da jeg skal bryte opp” (2 Timoteus 4:6). Hvorfor det? Fordi, sier Paulus, “Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen” (2 Timoteus 4:7). Han var ikke klar for å dø før han var ferdig med alt som Gud ville han skulle gjøre.

Selv om vi er unge eller gamle, rike eller fattige, glade eller triste, så er det viktigste i livene våre Guds vilje for våre liv; vi er ikke ferdige før vi kan si, som Jesus, “det er fullbrakt.”


 

Advertisement
%d bloggers like this: