6 juni: Gud er verdig

“han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter! Amen.”

Judas 25

Her blir vi kalt til å tilbe Gud med uendelig doksologi. Og vi blir gitt flere påminnelser om at Han fortjener slik tilbedelse.

For det første blir vi minnet på at Gud er den eneste og vise Gud. Der finnes ingen annen kilde til sann visdom noe annet sted i universet: “For i ham (Kristus) er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede” (Kolosserne 2:3). Der finnes bokstavelig talt millioner av falske lærere og filosofer og guddommer som påstår at de har livets svar, men bare Gud gir i sannhet vise rår, i Hans Ord.

Og Herren er den eneste vise. Han deler ikke bare visdommen med oss i sitt Ord, men hvert ord Han sier er i visdom. Det er ikke bare en blanding av gode og dårlige svar, rette og gale filosofier, vise og tåpelige løsninger. Gud er bare vis; der finnes ingen dårskap eller feil i Ham eller i noen av ordene Han gir oss.

For det andre er Gud vår frelser. Den selvsamme dommer hvis rettferdighet absolutt ville fordømme vår syndighet er også den som besørget en frelsens vei for oss! Til og med før vi hadde syndet, før vi ble født, planla Gud en perfekt frelsesvei for oss.

Vers 24 minner oss om at Guds frelse inkluderer her-og-nå beskyttelse fra mangel på tro og fullstendig fiasko: Gud “har makt til å bevare dere fra fall” og vil “føre dere fram for sin herlighet, jublende og uten feil.

Hvem andre enn en allvitende, frelsende og elskende Gud ønsker vi til å holde universets tømmer? Til Ham tilhører virkelig all ære og majestet og kraft og autoritet, både nå og til evig tid. Og det starter med deg og ditt liv.


 

Advertisement
%d bloggers like this: