Dag 5: Vakkert betydningsfull

Våkn opp, våkn opp, kle deg i din styrke, Sion! Ta på dg ditt høytidsskrud, Jerusalem, du hellige stad!

Jesaja 52:1

Vi kan alltid holde hodene våre løftet på grunn av den verdien Gud setter på Hans folk.

Alltid – selv på sykehus,  eller kledd i filler, dersom det skulle være tilfelle – kan vi kle oss de vakle kledene av Guds kjærlighet og nåde og helligdom. Vi kan alltid utgyte den fristende, vedvarende duften av Kristus.

Vi kan alltid la Hans skjønnhet skinne igjennom, og gjøre oss myke.

I Kristus er vi aldri utenforstående; vi er aldri forbigått. samme hvilken alder vi er. Vi er for alltid inkludert i Hans kjærlighet og Hans fellesskap, i Hans legeme, og strømmen av de formål vi har i Ham.

Der finnes ingen dager, ingen måneder, ingen år i livet ditt som behøver å være bortkastet. Føler du deg isolert? At ingen trenger deg? Så lenge du kan komme på en bønn eller løfte hendene dine mot Gud, så kan Han skjære gjennom mørket ditt med stråler av lys. La Ham være gleden i livet ditt. La Ham være din beste venn.

Når det er mottatt i den rette ånd, så kan prøvelsene dine trekke deg nærmere Gud og andre når de ser Kristus i deg. Hvem vet forskjellen livet ditt og bønnene dine kan gjøre i dine barns liv, ja til og med barnebarns liv, i livet til vennene dine, i menigheten din og nabolaget ditt, og til og med til jordens ende? Til og med korte bønner kan være kraftfulle – som når du kommer på et behov og ganske enkelt sier “Herre, gjør det.” Kristus kan bli herliggjort gjennom deg i alle livets årstider.

Til og med når vi blir gamle trenger vi ikke å blåse ut. Vi er ikke henvist til å slukne ut til halvmørke overfor hverandre. Istedenfor ser vi, som Paulus forteller oss, Guds ære når Den Hellige Ånd gjør at vi blir “forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet” (2 Korinterbrev 3:18).

Dess tidligere vi lar Gud være vårt hoved “behovs-meter”, dess bedre. La oss ikke utsette det til vi blir gamle – når hjelperne våre feiler og komforten vår forsvinner. Dersom vi kan lære å elske Herren mer og bli matet av Hans Ord og vente på Ham i stillhet, så vil livene våre bli rikere og søtere ettersom årene går.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: