22. Dere, slik jeg

“Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet.”

Johannes 15:10

Vi har mer enn en gang hatt muligheten til å snakke om den perfekte likheten mellom vintreet og greinen i naturen, og derfor dets mål. Her snakker ikke Kristus lengre i en lignelse, men forteller oss klart hvordan Han ut av sitt eget liv er en modell for våre liv. Han sa at det er bare ved lydighet at vi kan forbli i Hans kjærlighet! Nå forteller Han oss at denne måten er måten Han forblir i Faderens kjærlighet. Som Vintreet, så greinen. Hans liv og styrke og glede har vært i Faderens kjærlighet: det var bare ved lydighet at Han forble i den. Vi kan finne livet vårt og styrken vår og gleden vår i Hans kjærlighet hele dagen lang, men det er bare ved en lydighet lik Hans at vi kan forbli i den. Ferfekt samsvar med Vintreet er en av de mest dyrebare leksjonene til greinen! Det var ved lydighet Kristus som Vintre æret Faderen som Vinbonde — det er ved lydighet at den troende som grein ærer Kristus som Vintreet.

Adlyd og forbli — Det var Kristi livs lov like mye som det er vår! Han ble gjort lik oss i alle ting, slik at vi kunne bli lik Ham i alle ting! Han åpnet opp en sti hvor vi kan gå slik som Han gikk! Han tok vår menneskenatur for å lære oss hvordan å bære den, og vise oss lydighet, som det er skapningens første plikt, er det eneste måten å forbli i Guds favør og komme inn til Hans herlighet. Og nå kommer Han for å instruere oss og oppmuntre oss, og ber oss holde Hans bud, slik som Han holdt Sin Faders bud og forble i Hans kjærlighet.

Den guddommelige formen av denne forbindelsen mellom å adlyde og forbli, mellom Guds bud og Hans kjærlighet, er lett å se. Guds vilje er i sentrum for Hans guddommelige perfeksjon! Som vist i Hans bud, åpner det opp veien for at skapningene kan vokse til likheten med Skaperen. Ved å akseptere og gjøre Hans vilje, stiger jeg opp til ett samfunn med Ham. Derfor var det at Sønnen, da Han kom inn i verden, sa: “Jeg kommer for å gjøre Din vilje, o Gud!” Dette var stedet og dette ville bli velsignelsen til skapningen. Dette var hva mennesket hadde mistet i Syndefallet (1 Mosebok 3). Dette var hva Kristus kom for å gjenopprette. Dette var hva Han, som det himmelske Vintreet, ber av oss og gir oss, slik at vi, på samme måte som Han blir i Faderens kjærlighet ved å holde Sin Fars bud, så burde vi bli i Hans kjærlighet ved å holde Hans bud.

Dere, slik jeg — Greinen kan ikke bære frukt uten at den har akkurat samme livet som Vintreet. Livet vårt burde være en lik motpart til Kristi liv! Det kan være det, bare i slik monn at vi tror på Ham som Vintreet, formidler Seg selv og Hans liv til greinene Sine. “Dere, slik som jeg”, sier Vintreet: en lov, en natur, en frukt! La oss ta imot Herrens leksjon om lydighet som hemmeligheten av forblivningen. La oss bekjenne at enkel, implisitt, universell adlydelse har tatt for liten plass i forhold til hva den skulle ha tatt! Kristus døde for oss som fiender, når vi var ulydige. Han tok oss inn i Sin kjærlighet— og nå er vi i Ham, så sier Hans Ord: “Adlyd og forbli, dere, slik som jeg har”. La oss gioss selv til en villig og kjærlig lydighet! Han vil holde oss i forblivning ved Hans kjærlighet!

Å, Herre! Dere, slik som jeg! O, mitt velsignede Vintre, som gjør greinen ta del i alt av Ditt liv og d’Din likhet! La meg være lik Deg, som Ditt liv har vært i Faderens kjærlighet gjennom lydighet! La mitt liv på samme måte forbli i Din kjærlighet! Frelserm hjelp meg at min lydighet virkelig kan være forbindelsen mellom Deg og meg!


 

Advertisement
%d bloggers like this: