Job

FORFATTER

Ikke nedskrevet.

DATO

Usikkert, men mange tror Job er en av de eldste historiene i Bibelen, kanskje fra cirka 2000 f.Kr

PÅ TI ORD ELLER MINDRE

Gud tillater menneskelig lidelse for Sitt eget formål.

DETALJER

Som overhode av en stor familie er Job en velstående bonde fra et sted som heter Us. Han var “en uklanderlig og rettskaffen mann” (1:1) – i den grad at Gud gjør Satan oppmerksom på ham. Djevelen spør uimponert og mottar Guds tillatelse til å angripe Jobs eiendeler – og utrydder tusenvis av sauer, kameler, okser, esler, og aller verst, Jobs ti barn. Til tross for Satans angrep, beholder Job troen sin. Satan får så Guds tillatelse å angripe Jobs helse – men til tross for forferdelige fysiske lidelser, så nekter Job å “si Gud farvel og dø“, som hans kone foreslår (2:9). Snart begynner Job å sette spørsmålstegn ved hvorfor Gud ville tillate ham – et godt menneske – å lide så sårt. Jobs lidelse blir verre ved at fire “venner” ankommer, og begynner å beskylde ham for å ha forårsaket sin egen elendighet gjennom en hemmelig synd. “Er ikke din ondskap stor?” sier Elifas fra Teman (22:5). Til slutt snakker Gud selv, og renvasker Job overfor vennene hans adresserer også det overhengende emnet om menneskelig lidelse. Gud forklarer ikke Jobs lidelser, men stiller en rekke spørsmål som viser Hans vide visdom – antyder at Job burde ganske enkelt stole på Guds vilje. Og det gjør Job, og sier til Gud”Jeg vet at du kan alt” (42:2). Ved slutten av historien gjenoppretter Guds Jobs helse, eiendeler, og familie, og gir ham ti barn mer enn han hadde.

SITATER 

Naken kom jeg fra min mors liv, og naken skal jeg vende tilbake. Herren gav, og Herren tok. Herrens navn være lovet!” (1:21)

“Et menneske, født av en kvinne, lever en kort tid og mettes med uro.” (14:1)

Dere er plagsomme trøstere alle sammen!” (16:2)

“Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske.” (42:6)

UNIKT

Jobs bok gir oss et bilde av Satan som kommer framfor Guds nærvær (1:6). Den gir også et klart Gammel Testamentlig hint om Jesu virke når Job sier: “Jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet” (19:25).

HVA SÅ?

Trøbbel er ikke nødvendigvis et tegn på synd i en persons liv. Det kan være noe Gud tillater for å trekke oss nærmere Ham.


 

Advertisement
%d bloggers like this: