Prologen (v. 1-3)

1 Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes.  2 Det er han som her vitner om Guds ord og bærer fram Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han har sett.Salig er den som leser opp ordene i denne profetien, og salige er de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær.”

Johannes åpenbaring 1:1-3

Det som vi leser er ikke noe som apostelen Johannes bare har funnet på av seg selv. Det er Jesu Kristi åpenbaring. Således er kanskje tittelen “Johannes åpenbaring” misvisende, selv om det var Johannes som skrev det hele ned på den greske øya Patmos. Videre står det at Gud (Faderen) ga denne åpenbaringen til Sønnen for at Han (Jesus) skulle vise de kristne hva som skulle skje  i fremtiden. Boken kalt Johannes åpenbaring er således en samling av profetier, eller såkalte eskatologiske skrifter. (Eskatologi = læren om fremtidige hendelser, d.v.s. profetier.)Gud ønsker at vi skal vite om hva som skal skje i fremtiden, men det står også klart at noe er fremdeles skjult for oss. Det å åpenbare noe betyr bokstavelig talt å rulle ut eller pakke opp. Sløret som hviler over fremtiden vår har Jesus dratt til side – nok til at vi kan få en god forståelse om hva som venter både troende og utroende i fremtiden. Om tusenårsriket, Lammets bryllup, trengselsperioden og dommen ved den hvite trone o.s.v.

Jesu Kristi åpenbaring er gitt til Johannes via en engel. Denne engelen er det som vitner om Guds Ord og bærer frem Jesu vitnesbyrd. Hvem er så denne engelen? Denne engelen sier at Han er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Dette er rett og slett Jesus Kristus selv. Flere ganger i Gamle Testamentet er Gud (en pre-Betlehem åpenbaring av Kristus) beskrevet som en engel. I vers 17 bekreftes det at det er Jesus selv vi har å gjøre med. For å vise kontrasten i 22:8 sa den engelen at Johannes ikke skulle knele foran ham. “Engelen” her i 1:17 tillot at Johannes falt på kne og tilbad Ham. En vanlig engel ville ikke ha tillatt dette.

Den som leser profetiene i Johannes åpenbaring skal bli “salig”. Når en bruker uttrykket “salig” betyr dette “velsignet”. den som leser profetiene Jesus har åpenbart for oss vil bli velsignet og få en større forståelse av Guds plan for menneskene gjennom alle tider. De som i tillegg følger Guds bud og gjør som Han sier vil bli ytterligere velsignet. Mange er bitt av basillen og er umåtelig opptatt av profetiene og det som skal skje i fremtiden. Dette er ikke nødvendigvis galt ettersom en forståelse for eskatologi vil ikke bare øke forståelsen for hvem Gud er og hvordan Han handler, men det vil gi en trygghet om fremtiden og vår plass i Guds plan. Faren er at en blir så oppslukt i profetiene at en glemmer hvordan en skal samhandle med andre troende og utroende. Kunnskap om profetiene vil ikke bringe tapte sjeler til Gud, bare Guds kjærlighet for våre medmennesker som Gud har gitt oss kna gjøre det.

I århundrer har folk pekt på Bibelen og sagt at endetiden er nær. Selv om vi ikke vet timen Jesus skal komme tilbake til jorden for å hente menigheten opp til seg, så er det sikkert at vi er nærmere denne hendelsen i dag enn de var på Jesu tid. Måtte vi alle være beredt til å måte Herren i skyene…

Advertisement
%d bloggers like this: