30 juni: Troende eller ikke troende?

“Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.”

Markus 16:16

Jesus beskriver to grupper mennesker, og Han gir hver av dem forsikringer om enden de kan forvente fra sin livs nåværende kurs.

Jesus har satt disiplene sine i arbeid og bedt dem om å dra ut til hele verden og forkynne evangeliet. De som tror på de gode nyhetene om Jesus Kristus og offentlig bekjenner troen sin bir gitt forsikring om frelse.

Dette var ikke en ny åpenbaring, for Jesus hadde bekreftet den samme sannheten i løpet av hele Hans virke. Han hadde allerede erklært “at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv” (Johannes 3:16), og “Den som tror på Sønnen, har evig liv” (3:36), og “Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv” (5:24).

Samtidig fremhevet Jesus alvoret ved å konstant avvise dette budskapet, og sa “Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn” (Johannes 3:18), og “Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham” (3:36), og “hvis dere ikke tror at Jeg er, skal dere dø i deres synder” (8:24).

Men den kloke observatøren legger kanskje merke til at der er enda en gruppe som Jesus ser ut til å ha dressert i Markus 16:16 — de som tror men ikke er døpt. Hva med den “hemmelige” troende, som med glede mottar evangeliet men aldri følger Kristus offentlig?

Det ser ut som om Jesus med vilje lar dem undres over hva enden deres vil bli, og kanskje er dette slik vi også burde forlate dem.

Hva med deg? Beskriver Jesu beskrivelse av dem som blir frelst deg?


 

Advertisement
%d bloggers like this: