21 juni: Abrahams pakt

“Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.”

1 Mosebok 12:3

De første tre versene av 1 Mosebok 12 omhandler den pakten som Gud gjorde med Abraham. Når Gud oppretter en pakt med menneskene er dette en avtale — et løfte — som Gud gir til dem det gjelder. Gud ga Abraham et syvfoldig løfte i disse få versene:

Først sa Gud at at Han ville gjøre Abraham til en stor nasjon. Dette har vi spesielt sett da Israel var forent under kongene Saul, David og Salomo, men i dag er nasjonen Israel en viktig og turbulent nasjon som definitivt har hele verdens oppmerksomhet.

Så sa Gud at Han ville velsigne ham — d.v.s. Abraham. Dette gikk særlig i oppfyllelse da Abraham og Sara ble velsignet med deres lovede sønn, Isak, men Gud var alltid med ham ellers også.

Så ser vi at Gud skal gjøre Abrahams navn stort. Vel, Abraham er kjent som troens mann, jødenes forfader og den første hebreeren. Han er også nevnt i Hebreerbrevets “Hall of Fame” i Hebreerne 11.

Så sier Gud at Abraham skal bli en velsignelse. Abraham var til velsignelse for dem som møtte ham. Kanskje vi også kan være en velsignelse for andre?

Så sa Gud at Han vil velsigne dem som velsigner ham. Gud belønner dem som har en respektabel holdning overfor Hans utvalgte. Å få Guds velsignelse er mye viktigere enn å få menneskenes velsignelse.

Så ser vi at Gud vil forbanne dem som forbanner Abraham. Siden Abraham var så nært forbundet med Gud og Hans vilje, så ville Herren straffe dem som var blasfemiske og ondsinnede mot ham. Husk at nevnen hører Herren til.

Til slutt sier Gud at alle slekter på jorden skal velsignes gjennom Abraham. Dette er en indirekte profeti om Jesus som skulle komme og bli hele verdens Frelser.

De som følger etter Herren vil få gode velsignelser fra Ham. Vi får kanskje ikke like mange løfter om velsignelser fra Herren som Abraham gjorde, men dersom vi har Jesus i våre hjerter, har vi all den velsignelsen vi trenger.


 

Advertisement
%d bloggers like this: