27 desember: Hvor er din skatt?

“Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.”

Lukas 21:28

Den helt samme dagen blir beskrevet av Jesus som forferdelig for noen, som vil skjelve av skrekk, blir lovet som en forløsningens dag for andre.

Når Menneskesønnen, Jesus Kristus, kommer tilbake til jorden i all Hans makt og glans, vil dette bli slutten på alt slik som vi kjenner det. På den ene siden vil dette, for dem som har søkt tilfredsstillelse i materielle ting, bli slutten på alle deres håp. På den annen side vil det, for de som ivrig har søkt Guds rike, bli en frigjøring fra lidelsene og bekymringene i denne verden.

Hvordan vil det bli for deg? Samler du skatter for deg selv her på jorden, som Jesus advarte oss mot, hvor rust tærer og tyver bryter inn og stjeler ditt hjertes skatt? Eller er ditt hjertes skatt i himmelen, og alle dine ressurser viet til det som er evig?

Vil Jesu andre komme bli fryktelig, og bety tap av alt du har? Eller vil det bli lykken over utbyttet på en forsiktig og livslang investering? Alt avhenger av hvordan du lever nå, og hvilke prioriteringer du har å, og hvor troen din er nå.

Dersom troen din er i Jesus Kristus, og følger du ivrig Hans lære, så vil du se Ham komme i all Hans herlighet. Se opp! Din frigjøring er nesten her!


 

Advertisement
%d bloggers like this: