2 juni: Verdsetter vi Guds Ord?

“Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.”

Matteus 5:19

Guds rike er ikke imponert over de teologiske utmerkelsene eller akademiske prestasjonene til menneskene. I himmelens rike blir folk aktet i direkte proporsjon til det verdisystemet de setter på Guds Ord.

Den enfoldige kristne som, med lite eller ingen formell utdannelse, trofast følger Guds Ord blir ansett å være stor i himmelens øyne, mens den respekterte skeptikeren som spotter Bibelen blir foraktet i himmelens øyne.

På Jesu tid ble fariseerne sett på som “ekspertene” når det gjaldt loven. Folk betraktet dem blant de høyeste og mest autoritære kildene til visdom og kunnskap. Likevel hadde de forvrengt og delt og manipulert Guds Ord for deres egne egoistiske og stolt formål. Jesus demonstrativt informerer dem, og Guds folk, at Gud ikke er fornøyd eller imponert over noe menneskes forsøk på å underminere eller forandre Hans Ord.

Dessverre blir mange kristne forvirret her og begynner å evaluere vekten av menneskenes ord etter de titlene de har eller berømmelsen de har blant andre mennesker. Av denne grunn blir de lett ledet vill av liberale skriftlærde eller religiøse professorer som gjør et impressivt inntrykk ved å sette spørsmålstegn ved gyldigheten og integriteten av Bibelen.

Hva er ditt syn på Guds Ord? Stoler du på det og forsøker å følge det, eller velger du å ignorer det? Himmelen beundrer enkel tro, men Gud avskyr de som avskyr Hans Ord.


 

Advertisement
%d bloggers like this: