27 juni: Vi er alle skyldige

“Han ble utlevert til dere, slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente til, og ved lovløses hånd naglet dere ham til korset og drepte ham.”

Apostlenes gjerninger 2:23

Ingen andre steder kan vi klarere se Gud mer brilliant beskrevet enn i korsfestelsen av Jesus Kristus.

Gud hadde allerede vist, hundrevis av år tidligere, “han hadde latt alle profetene forkynne på forhånd, at hans Messias skulle lide” (3:18); og hver av disse profetiene ble oppfylt i hver minste detalj. Og dette var ikke bare en beskrivelse basert på framsyn — det var Guds forordning at Hans Sønn skulle dø på vegne av sine folk.

Som Peter proklamerte, de som korsfestet Jesus samlet seg simpel hen sammen slik at det ble “gjort det som du ved din hånd og din vilje hadde bestemt skulle skje” (Apostlenes gjerninger 4:28). Jesus døde en syndbærende, frelsende død på korset ved Guds besluttede råd og forkunnskap.

Likevel insisterer Peter i hans pinsetale at hver av dere som deltok i urettferdigheten og ondskapen i korsfestelsen og gjorde det med ondsinnede hender — dere er skyldige i enhver ondsinnet avgjørelse som dere har tatt. Gud var suveren da Han forårsaket korsfestelsen, men dere er klanderverdig for ondskapen dere har utført.

Her er den balanserte, skriftlige sannheten. Gud planla hver detalj av korsfestelsen, fra start til fullendelse, og sikret at Hans folks synder ble fullt ut betalt for; likevel er enhver person som deltok i denne ondsinnede handlingen skyldig fremfor Gud for deres synd.

Kjære troende, ikke bruk Guds suverenitet som en unnskyldning for din egen synd; din avgjørelse er din egen. Men når du synder, når du feiler, vit at Gud ikke har gjort frelsen tilfeldig, men gjort den klar gjennom Jesu Kristi liv og død på dine vegne.


 

Advertisement
%d bloggers like this: