Vannverden

Image result for kepler 452b

Etter å ha analysert de nesten 4,000 exo-planetene vi har oppdaget, har vitenskapsmenn konkludert med at så mange som 1,400 av den kan ha overflod av vann. Fordi de tror at livet utviklet seg på jorden, så gjør tanken om vann på andre planeter dem optimistiske om at liv kan ha utviklet seg på flere av disse planetene også.

Legg merke til at de har ikke faktisk oppdaget vann på 1,400 planeter. Bare noen få planeter er bekreftet å ha vann på overflatene deres, men basert på sammenlikninger med massene til de forskjellige exo-planetene sammen med “en veletablert teori om hvordan planetene utvikler seg” er vitenskapsmennene optimistiske om at der finnes mange vannplaneter. Og det betyr selvsagt liv.

Eller gjør det det? Disse vitenskapsmennene baserer ikke forutsigelsene sine på direkte observasjon, men på teorier om  planetevolusjon som aldri har blitt bekreftet av direkte observasjon. På toppen av denne vitenskapelige spekulasjonen stabler det seg opp antakelser  om at vann alltid er identisk med liv.

Etter deres antakelser ignorerer vitenskapsmennene den mest veletablerte og universelt godkjente loven om biologi. Loven om biogenese  hevder at liv aldri kan komme fra noe som ikke har liv.

Evolusjonære vitenskapsmenn ønsker å finne liv andre steder i universet for å styrke deres evolusjonære verdenssyn. Men antakelsene de gjør i denne prosessen er ofte å strekke seg for langt. Og all den evolusjonære spekulasjonen i universet kan ikke plassere liv der Gud ikke skapte det.


 

Advertisement
%d bloggers like this: