31. Rådende bønn

“Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn.”

Johannes 15:16

I det første verset av lignelsen vår, avslørte Kristus Seg selv som det sanne Vintreet, og Faderen som Vinbonden, og ønsket en plass for Ham og Faderen i hjertene våre. Her, i det avsluttende verset, summerer Han opp all læren Hans om Seg selv og Faderen i det tosidige formålet Han hadde utvalgt dem for. Med referanse til Seg selv, Vintreet, var formålet at de skulle bære frukt. Med referanse til Faderen, var det at hva som helst de skulle be om i Hans navn, det skulle bil oppfylt av Faderen i himmelen. På samme måte som frukt er det store beviset på en sann relasjon til Kristus, er bønnen på vår relasjon med Faderen. Det at en forblir i Sønnen med frukt, og at bønnen vinner fram til Faderen, er to store faktorer i det sanne, kristne livet.

Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn — Dette er de avsluttende ordene av lignelsen om Vintreet. Hele mysteriet om Vintreet og dets greiner leder opp mot det andre mystriet — at hva som helst som vi ber om i Hans navn, vil Faderen gi oss! Se her grunnen til mangel på bønn, og mangel på kraft i bønnen. Det er fordi vi lever så lite i den sanne greinens liv, fordi vi ikke mister oss selv i Vintreet, og blir fullstendig i Ham, slik at vi føler oss så lite tvunget til å be mye, så lite tillit til at vi skal bli hørt, og derfor ikke vet hvordan å bruke Hand navn som nøkkelen til Guds lagerhus. Vintreet som er plantet på jorden når helt opp til himmelen — det er bare sjelen som fullstendig oh intenst kan bli i det, kan rekke inn til himmelen med bønn som virker mye. Troen vår på læren og sannheten i lignelsen, i sannheten og livet til Vintreet, må bevise seg selv gjennom bønnen. Livet med å forbli og være lydig, med kjærlighet og glede, med rensing og brukt-bæring, vil sannelig føre til kraften av forblivende bønn.

Alt dere ber om — Løftet ble gitt til disiplene som allerede var klare til å gi seg selv, i likhet med det sanne Vintreet, for deres medmennesker. Dette løftet var hele deres forsyning for deres arbeid — de tok det bokstavelig, de trodde det, de brukte det, og de fant at det var sant. La oss gi oss selv, som greiner tilhørende det sanne Vintreet, og i Hans likhet, til arbeidet med å frelse menneskene, til å produsere mye frukt til Guds ære, og vi skal finne nytt hastverk og ny kraft til å be og hevde “alt dere ber om”. Vi skal våkne opp til vårt underbare ansvar av å ha ett slikt løfte som nøklene til lagerhuset gir oss, og vi skal ikke hvile før vi har mottatt brød og velsignelse for de fortapte.

jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn.” Kjære disippel, søk framfor alt å være en bønnens mann — eller kvinne! Her er den vanskelugste øvelsen av ditt privilegium som Vintreets grein — her er det fulle bevis på fornyelse i Gud og Hans Sønns bilde — her er kraften din for å vise hvordan du, som Kristus, ikke lever for deg selv, men for andre — her entrer du himmelen for å motta gaver til menneskene — her har din forblirning i Kristus ført til at Han forblir i deg, og bruker deg som et medium og et instrument for Hans nåde. Kraften til å bære frukt for menneskene har blitt kronet med kraften til å seire med Gud.

Jeg er det sanne vintre, og min Fader er vingårdsmannen.” Kristi arbeid i deg er å føre deg til Faderen slik at Hans Ord vil bli oppfylt i deg: Kraften av direkte tilgang til Faderen, på menneskenes vegne, friheten av å kunne be om og motta velsigneldser for de troende, er det høyeste uttrykket av vår union med Kristus. La alle som virkelig og fullt ut vil være greiner, gi seg selv til arbeidet med forbønn. Det er ett av de største typer virke som finnes for Vintreet kristus i himmelen, kilden til kraften for alt Hans virke. Gjør det ditt ene arbeid som grein: det vil bli til kraft for alt du gjør!

Herre, i Mitt navn! Ja, Herre, i Ditt navn, det nye navnet Du har gitt Deg selv her, det sanne Vintreet! Som en grein, som blir i Deg i full hengivenhet, i full avhengighet, i perfekt konformitet, i varif fruktproduksjon, så kommer jeg til Faderen! I Deg vil Han gi det jeg ber om! Å, la livet mitt bli ett av uendelig og vedvarende forbønn! Amen!


 

Advertisement
%d bloggers like this: