Ny Australopithecine skalle ligner ikke et menneskets

Skullduggery Hominid Skull, Australopithecus Afarensis Skull

Bilde: Australopithecus Afarensis Skull

En BBC artikkel rapporterte om en robust Australopithecus skalle fra fra Drimolen utgravningen i Sør Afrika, oppdaget i 2018. Skallen (DNH 155), tilregnet Australopithecus (Paranthropus) eobustus av forskerteamet dra Matin m. fl., ble funnet baremeter bortenfor hvor Homo erectus barneskallen (DNH 134) ble funnet i 2015. Begge ble “datert” til henholdsvis cirka 2 millioner år siden.

Skaller fra A. robustus er allerede kjent, så dette funnet kommer ikke med noe bemerkelsesverdig nytt. Men når en ser på skallen til dette eksemplaret, i tillegg til de fra andre australopithecinere (eks. A. africanus og A. afarensis) understreker det åpenbare faktum at der var intet menneskelignende med dem. Noen har kanskje vært istand til å gå oppreist, selv om det være seg på bakken eller i trærne. Intet er ekstraordinært med dette! Dette indikerer ikke noe mer at de var på vei til å bli mennesker enn at der var utdødde tre-boende “bipedale” aper funnet (som fossiler) i Europa.

Autralophitecusene var en utdødd gruppe av forskjellige ape-primater som holdt til i trærne. Trolig representerer de bare noen få (kanskje bare en) bibelsk slag. og mangfoldet i form viser variasjon innen dette slaget. “Fossile” mennesker katagorisert som Homo erectus var trolig tidlig levende mennesker før Babel. De laget redskaper og kan til og med ha bygd vannkraft og seilt på verdenshavene under deres migrasjon til jordens fjerne områder. Derfor var de veldig intellektuelle, og fullt ut mennesker.


 

Advertisement
%d bloggers like this: