6 juli: Salig er de fattige i ånden

“Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres.”

Matteus 5:3

Hvordan kan man bli lykkelige av å være fattige? Dagens vestlige verden er besatt av materielle ting, og man tror gjerne at å ha masse penger, berømmelse og materielle goder er nøkkelen til lykke. Sannheten er at dess mer du har, dess mer vil du ha. Det er aldri nok, du vil alltid ha mer, og du blir fanget i en ond sirkel hvor du til stadighet jakter etter mer penger, dyrere bil og penere hus.

Men det er ikke dette Jesus snakker om. Han snakker om “de som er fattige i ånden”. Hva betyr nå dette? Det greske ordet for “fattig” er “ptochos“, og det kommer fra et veb som betyr “å krympe” eller “krype sammen”. Ordet betyr at du er så fattig at du er nødt til å tigge for livets opphold. Du er av en eller annen grunn ikke i stand til å arbeide og har ingen venner eller familie som kan hjelpe deg. Du er hjelpeløs, og komplett avhengig av at andre mennesker forbarmer seg over deg og gir deg en skilling. Du er håpløst konkurs, og dersom du i det hele tatt har noen eiendeler kan du bære dem med deg der du går.

Å være “fattige i ånden” betyr å innse at vi åndelig sett er fortapt, uten håp, hjelpeløse, totalt nedbrutt. Uten Jesus Kristus er er vi alle fattige åndelig sett, samme hvilken utdannelse vi har eller hvor mye penger vi har opptjent. Det hjelper heller ikke å ha stor religiøs kunnskap. Det finnes ingen frelse for oss dersom vi ikke innser at vi er åndelig konkurs og er nødt til å be Gud om nåde. De innser at står tomhendte foran Gud, og all stolthet og selvsikkerhet er borte. Dette er ikke bare noe som burde skje når vi bli frelst, men våre kristne liv skulle kontinuerlig være “fattige i ånden”.

Jesus starter med denne saligheten først fordi uten en slik ydmykhet kan vi ikke komme inn i Guds rike. Uten at vi innser vår åndelige konkurs er vi ikke klare til å motta Krist frelse. Vi er fordømt! Vi er fortapt! Vi må ydmykes framfor Herren! “Herren avskyr den som har et hovmodig hjerte” (Salomos ordspråk 16:5). Husk også hva Kristus sa om de kristne i Laodikea i Johannes åpenbaring 3:17.

Hvordan blir vi “fattige i ånden”? Vi er allerede nede på våre knær — ydmykhet er simpelt hen å innse sannheten. Å være hjelpeløs og uten håp er selvsagt ingen dyd. Vi må vende våre øyne mot Gud, studere Hans Ord, søke Ham i bønn, og ha et ærlig ønske om å være nær Ham og glede Ham. Vi må også sult ut kjødet ved å fjerne de ting som fremmer stolthet. Vi kan også be Herren hjelpe oss å bli ydmyke. La oss si med kong David “Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd!” (Salme 51:10).

Belønningen for vår ydmykhet, etter at vi åndelig sett har gått konkurs, er at vi får inngang til himmelriket. Vi kan få del i Jesu frelsesverk. Vi kan også, dersom vi fortsetter i ydmykhet, være aktive borgere i Guds rike som kan oppnå store ting for Herren. Når vi innser hvor fattige vi er, vil Han gjøre oss rike — men åndelig sett.


 

Advertisement
%d bloggers like this: