11 mars: Guds kjærlighet og tro

“Jeg takker alltid min Gud når jeg husker på deg i mine bønner. For jeg hører om kjærligheten du har til alle de hellige, og om din tro på Herren Jesus.”

Filemon 4-5

Hvor kommer troen på Jesus Kristus fra? Hvordan kommer man til å virkelig elske Jesus Kristus og andre kristne?

Da Paulus skrev uvanlig delikat og diplomatisk til sin kristne bror, Filemon, var han fremdeles forsiktig med å gi ære der den rettmessig hører til — i sin helhet til Gud. Det er Gud som skal takkes, antyder Paulus klart, selv for Filemons kjærlighet og tro i Kristus.

Selv om Paulus beskriver kjærligheten og troen som Filemons egen (“kjærligheten du har” og “din tro“) så takker han Gud for den (som han også gjør i de andre brevene). Gud er Den som er forfatter av og ferdigstiller sann, Kristus-sentrert tro. Gud er kilden hvor all ekte kjærlighet for Jesus og Hans folk kommer fra.

Paulus sine ord påvirker oss forsiktig og formålsfult på to måter: For det første burde det minne oss om å takke for den kristne troen eller kjærligheten vi ser rundt oss, og spesielt den vi ser hos våre venner og våre kjære. Uten Gud kunne vi ikke nyte de største og søteste båndene vi har med dem (eller dem med oss).

For det andre må vi huske hvem vi burde be til, og hvorfor, etter kjærlighet og tro. Dersom Gud er kilden til all sannkjærlighet og tro, så er det selvsagt Gud vi må gå til for å be for den.

Når takket du Gud sist for kjærlighetens og troens nåde i Kristus Jesus? Når ba du Ham sist for mer tro eller kjærlighet?


 

Advertisement
%d bloggers like this: