19 mai: Jesus vokste

“Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker.”

Lukas 2:52

Denne uttalelsen er en oppsummering av 18 år i Jesu liv, fra Han var 12 år gammel opp til da fortellingen fortsetter etter at Jesus har blitt 30 år gammel.

Dette var en tid med relativ uklarhet, men det var hoveddelen av vår Frelsers tid her på jorden. For en fantastisk beskrivelse av hvordan Han tilbrakte disse årene.

For det første, legg merke til at Han gikk fremover — Han vokste kontinuerlig. Alt for ofte har vi en tendens til å flate ut i vår vandring med Herren. Vi kommer til et punkt i troen vår hvor vi slutter å vokse, slutter å studere, slutter å søke et dypere forhold til Gud. Mange av oss tillater at det går hele år hvor vi stagnerer åndelig, men vår Frelsers liv i disse 18 årene var en kontinuerlig vekst.

Som ett komplett menneskelig barn var Hans mentale og følelsesmessige fakulteter begrenset. Men ettersom kroppen Hans  og hjernen Hans modnet seg, så modnet også Hans kapasitet for kunnskap og følekser og fellesskap. Og for hvert skritt med fysisk modenhet kom det også med åndelig modenhet. Ettersom Hans kapasitet økte, så gjorde Hans fellesskap med Gud det samme.

Det er nesten alltid motsatt med oss. Barn er vanligvis mer uskyldige og stolende og kjærlig. Men når de vokser opp, fører flere erfaringer og faser i fysisk vekst til mindre uskyldighet, mindre renhet, mindre tillit.

Som menneske var Jesu mentale og fysiske kapasitet alltid fylt helt opp til kanten med kjærlighet til Faderen, renhet i hjertet, og et ønske om å glede Hans Far i himmelen. Vårt mål burde være det samme.

Måtte vi aldri stoppe med å øke vår kjærlighet for Gud og den gleden vi kan gi til Herren.

Advertisement
%d bloggers like this: