New Scientist sine “24 av evolusjonens myter og feiloppfatninger”

Skrift i kursiv er siater fra New Scientist.

Bible

“Kreasjonistiske myter

Evolusjonen må være feil fordi Bibelen er ufeilbarlig

Dette argumentet er underbygget av hundrevis av feil og unøyaktigheter og selvmotsigelser som finnes i Bibelen. Den er alt anney enn “ufeilbarlig”.

Noen få kreasjonister er ærlige nok til å tilstå at bevisene som støtter evolusjonsteorien er irrelevante så langt det angår dem: Siden det motsier “Guds ord” må det simpelt henn være feil. Noen kristne ser på Bibel-teksten som bokstavelig sann, eller for å bruke deres terminologi, er “ufeilbarlig”. Dersom folk benekter evolusjon på dette grunnlaget, er det bare rettferdig å spørre seg om dette holder mål.”

New Scientist artikkelen starter med en dårlig oppbygget summering, to generaliserte uttalelser  (få? noen? – hvor mange? hvem?), og et bredpenslet strøk som nedvurderer de “gjenstående” kreasjonistene, noe som antyder at majoriteten av kreasjonistene er uærlige.

Den fortsetter med tydleig forvirring, der forfatteren synes å være ute av stand til å skille mellom Skriftens ufeilbarlighet og og “bokstavelig sannhet” som vil bli tatt opp i “Skulle 1 Mosebok taes bokstavelig?” og “Er 1 Mosebok poesi/billedlig?” senere her på bloggen.

“Samme hvilken oversettelse av Bibelen du ser på, så er det ikke vanskleig å finne feil. Tekstene er fulle av innvendige selvmotsigelser i tillegg til historiske og vitenskapelige unøyaktigheter.”

I den neste uttalelesen får vi våre første spor som indikerer hvorfor forfatteren er forvirret vedrørende bibelsk korrekthet. For det første ignorerer uttalelsen om oversettelsene av Bibelen det faktum at de fleste betrakter ufeilbarligheten til å gjelde de originale inpirerte manuskriptene, ikke alle de forskjellige oversettelsene av dem. Dette står ofte skrevet ned i introduksjonene til biblene. For det andrre bruker og støtter forfatteren Wikipedia som respektabel og faktisk kildemateriale; New Scientist må virkelig innse at syntesen er like god som kilden de bruker.

Overhvelming av publikum

Før jeg adresserer New Scientist sin bruk av utilstrekkelig kildemateriale må jeg først påpeke en veldig kjen og uholdbar taktikk som kalles “elefant kasting”, hvor en forkjemper fras en side av debatten bruker overhvelmende mengder av materiale eller utallige påstander som ikke kan undebygges, sdesignet for å overhvelde og forvirre motstanderen (eller i dette tilfellet publikum) til å gi opp i frustrasjon og bare akseptere poengene deres på pålydende basis.

Heldigvis har apologetikere gjenno  tidene tilbrakt tid, anstrengelserog ordentlig forskning på å descifrere og motsi alle disse såklate selvmotsigelsene. Der finnes en masse respektable websteder som  adresserer og tilbakeviser de spesifikke eksemplene på listen som New Science støtter med lin kene sine. Selkv før internettets tidsalder løste folk som Wesøey, Calvin m.fl. mange av disse punktene på en ordentlig måte. Punktene som ikke er adressert av skriftene til slike forfattere er vanligvis nye antagelser, trolig født ut av moderne lære mot å lese feilaktige forståelser, og ignorering av historiske og kulturelle bevis. Dessverre så er der alltid noen som stikker hodene sine ut av sanden, samme hvor mange ganger apologistene motbeviser ethvert punkt, og later som om dise punktene har blitt desimert.

For eksempel har New Scientist linker til tre forskjellige Wikipedia artikler og bruker dem som kildehenvisninger. Mens forfatteren summerer opp disse tre i et 14 ord langt sammendrag, så består den første artikkelen av 12,800 ord, den andre har et sammendrag på over 600 ord, og den tredje over 1.700 ord, totalt over 15,000 ord.

Vi kan bare lure på hvilken type “vitenskap” som har kommet ut av en slik begrenset og dårlig etterforsket konklusjon, som inkluderer linker til lister og artikler som kommer med villedende spørsmål, eksempler tatt ut av sammehengen, og annen dårlig formulert redaksjonelle kommetarer.

Wikipedia

Så, er Wikipedia (WP) en pålitelig kilde til viteskapelig og/eller teologisk kildemateriale? WP kan temmelig sikkert ikke katagoriseres som emn ekspert kilde, fordi ikke-ekspertlig innhold er tillatt og oppfordret.

For å gi nødvendig bakgrunn, så mådet froståes at enhver som  har tilgang til en pc og internett kan bli en WP redaktør med nær anonymitet og pseudonymitet. WP sin co-grunnlegger, Larry Sanger, adresserte en WP tankegang av anti-elite i “Why Wikipedia Must Jettison Its Anti-Elitism” (2004). Sanger indikerer “mangel på respekt av ekspertise” er “problemroten” hvor konsekvensen er at “nesten alle med ekspertise, men liten utholdenhet, vil unngå å redigere WP. Han noterte seg også mangelen på “tradisjonelle gjennomgangsprosesser”.

Politikken med dttne uskrevne, anti-elite praktiseringen, når koblet med “felles konsensus”, kan føre til redigeringer gjort av at en avvikende tenåring som bor i foreldrenes kjeller kan bli betraktet som  en likesinnet i autoritet med en ekspert i det bestemte området. Når det gjelder kontroversielle artikle, hvor partiskheten til en gruppe redaktører kan overkaste noen få eksperter, så kan autoriteten til disse som ikke er eksperter holdes høyere av flertallet. Mest skadelig overfor WP sin troverdighet som troverdig kilde er klausulen i deres verifiseringspolitikk som hevder “terskelen for inklueringen til WP er vertifiserbarhet, ikke sannhet”.

Etterlevelse av disse reglene over bevarelsen av sannhet er en annen grunn til hvorfor WP ikke kan ansees som å være på samme nivå som publiseringer av likesinnede eksperter, ettersom, WP kan bestemme og utøve etterstramming av feil og meninger over ekspertise. Og til forskjell fra i likesinendes ekspertuttalelser, så florerer det feiltakelser og vandalisme på WP, og de blir bare rettet når de blir “tatt” og når noen gjør en anstrengelse for å forandre dem; andre gnager kan de bli opprettholdt med vilje på grunn av en “konsensus” av samfunn sammensatt av folk som  ikke er ekspertereller av en overprøvende vokal majoritet.

Uholdbar sitering utenfor sammenheng

Misbruk eller Manipulasjon?

Flere antagelser av New Scientist

Bibel biologi

Utsortering

 


(DENNE SIDEN ER FREMDELES UNDER KONSTRUKSJON)

 

Advertisement
%d bloggers like this: