29 juni: Omvendelse og dåp

“Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.”

Apostlenes gjerninger 2:38

Kanskje tilgivelse ikke er ett av dine følte behov. Du har kanskje dykket deg selv så komplett i relativisme og selvrettferdiggjørelse i din kultur at du har gjort deg selv nummen for stikket fra din egen dårlige samvittighet. Dersom dette er tilfelle, så vil Peters kommando falle for dine ufølsomme ører.

Men dersom skyldfølelsen fra synden din imidlertid har invadert din beskyttede sinnsro – og du ser deg selv i opposisjon mot en hellig og god Gud – så vil denne formaningen bli en velkommen lettelse for sjelen din. Dersom du, som Peters publikum, har snublet over spørsmålet “Hva kan jeg gjøre? Hva burde jeg gjøre? — så er svaret her:

Vend om! Og bli døpt i Jesu Kristi navn. Bare i Kristus finnes der tilgivelse; der er ingen måte å rense historien din på egen hånd, alene. Men gjennom Jesus Kristus kan du finne forlatelse for syndene dine.

Ved om… alle sammen! Ingen er uten skyld framfor Gud, så her er en universell kommando om å angre… og alle som angrer og bekjenner syndene sine for så å bli døpt i Jesu Kristi navn, bekjenner offentlig deres tro på Ham.

Tilgivelse av synder uten omvendelse gjennom Kristus er ikke noen mulighet. Anger og tro uten et offentlig vitnesbyrd, som for eksempel gjennom dåpen, burde ikke være en betraktning.

De som lengter etter tilgivelse for syndene sine blir kommandert å angre syndene sine og offentlig anerkjenne Jesus Kristus som deres Herre og Frelser ved å underkaste seg dåpen. Har du lystret?


 

Advertisement
%d bloggers like this: