21 februar: Lydighet mot foreldre

“Så ble han med hjem til Nasaret og var lydig mot dem.”

Lukas 2:51

Dersom du er ung føler du kanskje av og til at dine foreldre ikke forstår deg. Jesu foreldre forstod heller ikke Ham.  Faktum er at verset foran (2:50) sier “de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem“.

Du finner det kanskje vanskelig å overse dine foreldres mangler. Men forestill deg hvordan det var for Jesus, som var absolutt perfekt, å ha foreldre som begge var syndere! Hver dag ville være en mulighet for krenkelser og kritikk, dersom Jesus hadde ønsket å kritisere foreldrene sine.

Men her finner vi denne bemerkelsesverdige uttalelsen om Jesus: Han var lydig mot sine foreldre. Til tross for feilene deres, til tross for deres manglende evner til å forstå Ham, så adlød Jesus og æret sine foreldre!

Hva med deg? Lytter du til vennene dine, eller ser du mot Jesus? Følger du folkemengden eller respekterer du dine foreldre?

Dersom Jesus villig underordnet seg lederskapet til Hans feilaktige og syndige foreldre, hvilken mulig unnskyldning kan vi gi for å ignorere våre egne foreldre? Dersom Jesus kunne overse sine foreldres feil, når Han ikke hadde noen selv, hvor mye mer burde ikke vi være i stand til å tilgi og overse våre foreldres feil, velvitende om at vi også er syndere?


 

Advertisement
%d bloggers like this: