19 desember: Motivasjon for arbeid

” Men Jesus sa til dem: «Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk.”

Johannes 4:34

Hva driver deg? Hva motiverer deg? Jesus avslørte overfor disiplene Hans, da de ikke kunne forstå hvorfor Han ga slipp på en lunsjpause, at Hans drivende motivasjon var Hans himmelske Fars vilje.

Min mat, min næring, kommer fra å gjøre Guds vilje og gjøre ferdig Guds arbeid, sier Jesus. Legg merke til at det tilfredsstiller ikke Jesu appetitt bare å vite Guds vilje, eller å studere Hans arbeid. Jesus finner sin oppfyllelse i å aktivt involvere seg i Guds arbeid og holde ut til det er fullført.

For ofte tror vi at kristendommen bare er et sett med læresetninger. Men å følge Kristus betyr alltid å hungre etter å vite Guds vilje og å bli fornøyd bare når vi er involvert i den. Intet annet kan erstatte aktiv lydighet.

Og Jesus tar det et skritt videre; Hans misjonsuttalelse inkluderer ferdigstilling av det arbeidet som Gud har for Ham å gjøre. Jesus forsøker ikke bare å salve samvittigheten eller sette lydigheten på utstilling; Hans tilfredsstillelse kommer bare i oppnåelsen av Guds formål for Ham her.

Hva med deg? Er det din mat å gjøre din Mesters vilje? Søker du aktivt å praktisere den kristne troen, offentlig og privat? Strever du etter å gjøre ferdig det store formålet som Gud har satt deg her for å gjøre?


 

Advertisement
%d bloggers like this: