Minste Spinosaur fossil funnet

Image result for spinosaurus toe claw

I 1999 ble det funnet en 21 mm langt tåbein som endte i en klo (d.v.s. en pedal ungual phalanx) i Kem Kem ørkenen i sørlige Marokko. Den lå uidentifisert til publiseringen av oppdagelsen av en Spinosaurus eagyptiacus i 2014. Da dette nye eksemplaret hadde nesten en komplett høyre fot, ble det sammenliknet med det uidentifiserte fossilet, noe som viste at den tilhørte en yngre Spinosaurus. Forfatteren av avhandlingen uttalte “Dersom en antar at de yngre så ut som mindre versjoner av de voksne, så vil den 22 mm lange kloen fra dette lille eksemplaret avsolutt tilhøre et tidlig ungt individ  som bare var 1,78 cm langt, bare litt lengre enn den beregnede lengden til hodet til den største voksne Spinosaurusen vi kjenner til dags dato”. Spinosaurusen, med sin store, buede rygger, stikker seg ut som en av de lengste og største therapod-dinosaurene.

Selv om den er antatt å ha en semi-akvatisk livsstil, var den et luftpustende dyr, og representanter av Spinosaurus-arten må ha vært om bord Noahs ark (1 Mosebok 6-8). Dette funnet minner oss om at samme hvor stor noen dinosaur-arter var som voksne, så har de startet livene som små. Når det gjelder de som vokste til å bli store, så kan det ha blitt tatt yngre dyr på arken som ikke tok så mye plass men likevel var gamle nok til å formere seg istedenfor store voksne dyr.


 

Advertisement
%d bloggers like this: