Bryt ut i jubel… din Konge kommer

Txt: Sakarja 9:9-10

“Bryt ut i jubel, datter Sion!
Rop av glede, datter Jerusalem!
Se, din konge kommer til deg,
rettferdig og rik på seier,
fattig er han og rir på et esel,
på en eselfole.

Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim
og hestene i Jerusalem,
krigsbuen skal brytes i stykker.
Han skal forkynne fred for folkeslagene,
hans velde skal nå fra hav til hav,
fra Storelven til jordens ender.”

-*-

  • I Sakarja 1-8 ser vi profetens åtte visjoner.
  • For å gi mot til folket som gjenbygde tempelet. Sakarja levde samtidig med profeten Haggai (se Esra 6:14).
  • Vi ser Kristi styre i Sakarja 9:10.
  • Vi ser entreen Hans i Sakarja 9:9.
  • Dette var søndagen før korsfestelsen
  • La oss kikke på tre applikasjoner av Den kommende Kongen:

I. DET GAMLE TESTAMENTET SIER AT KONGEN VIL KOMME

A. Når vi ser tilbake kan vi se den første profetien om Jesu komme i Edens hage (1 Mosebok 3:15).

B. Salmisten sa “Herren er konge til evig tid” (Salme 10:16). Profetene sa at en Konge ville herske med rettferdighet, av Davids slekt, født i Betlehem, mer enn en mann, og Han ville frelse sitt folk.

C. Av alle profetene e det kanskje Jesaja som har flest messianske uttalelser. Det skulle komme en Konge som var Guds Salvede. (Se bl.a. Jesaja 9:6-7).

II. DET NYE TESTAMENTET SIER AT KONGEN HAR KOMMET

A. Jesus var født som en Konge et barneskrik skar gjennom nattens stillhet i et fjøs i Betlehem. Hyrdene så et stort lys og hørte engler synge.

B. Jesus var erklært Konge som en direkte oppfyllelse av Sakarjas profetier da Han entret Jerusalem til folkeskarenes applaus. De ropte “Velsignet er han, kongen, som kommer i Herrens navn!” (Lukas 19:38). Viktigheten av denne oppfyllelsen er understreket i Lukas 19:40. Tiden hadde kommet for Kristus å bli proklamert som Konge, og ingenting kunne forhindre det.

C. Jesus ble kronet som Konge når Han steg fram som den oppstandne Guds Sønn fra graven. Døden kunne ikke vinne over Livets Konge & død & tid & evigheten.

D. Jesus hersker nå. I følge 1 Timoteus 1:17 hersker Jesus nå i det åndelige riket. 1 Korinterbrev 15:25 forteller oss at Jesu kongerike er sentrert rundt Kongen.

III. MOTTA KONGEN DIN

Vi har to alternativer:

(1) Vi kan synge hosanna og kaste palmetrærne våre frem foran Ham.

(2) Vi kan motta Ham som Konge i våre liv og dedikere oss selv til Hans sak

A. Hva gjorde Jesus den dagen Han entret Jerusalem ridende på en eselfole? (Sakarja 9:9)

B. Hva var reaksjonen? De ønsket at Han skulle gjøre Ham til konge med en gang (Johannes 6:15).

C. Hva var det umiddelbare resultatet? (1) Kongen ble korsfestet, (2) Kongen ble erklært å være Guds Sønn med stor kraft (Romerne 1:4), (3) 50 dager senere, på pinsedagen, ble Kongen erklært “Herre” og “Kristus”.

D. Hva vil det endelige resultatet være? Til slutt ville Jesus komme og herske over alle mennesker og alle ting. (1) Dette er profetens visjon, der sverdene ble gjort til hakker og spydene til vingårdskniver (Jesaja 2:4, Mika 4:3), (2) Dette var salmistens drøm (Salme 93:1), (3) Dette var Paulus store tro hvor kroning av Kristus var det ultimate resultatet av oppstandelsen (1 Korinterbrev 15:24-25), (4) Dette er dynamikken innen kristen misjon, en tro at Jesus vil herske der solen vandrer, (5) Dette er substansen i Johannes sin visjon på Patmos (Johannes åpenbaring 11:15, 17:14, 19:6), (6) Dette er årsaken for det kristne håpet. Der er intet håp foruten i Kristus, Kongen. Alle andre typer liv er budet av grensene til denne krympende verden, men kristendommen har alle disse vinduene åpne mot den grenseløse utvidelsen av evigheten. “Alleluja, for den allmektige Gud hersker…”

KONKLUSJON:

Der er en Kristus som står ved døren til våre hjerter. Hvordan vil vi respondere nå Han banker på? (Johannes åpenbaring 3:20) Må vi alle vende oss mot Dem allmektige kongers Konge som er full av nåde og si “Kom inn! Kom inn! Kom nå! Livet mitt er ditt! Kom inn og hersk i mitt liv, nå og for evig tid…”


 

Advertisement
%d bloggers like this: