13 august: Bekjenn syndene dine

“Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.”

1 Johannes 1:9

Er du ikke takknemlig for alle gangene det står “alle” og “enhver” i Bibelen? Så mange ganger ville vi ha kikket etter et smutthull eller et unntak i Guds Ord dersom Guds uttalelser ikke var like bekreftende eller universelle.

For eksempel finnes det synder som vi begår som har konsekvenser for resten av livet vårt. Vi står daglig overfor påminnelser om disse syndene fra fortiden, og strever fremdeles med konsekvensene fra flere av dem. Av denne grunn kan vi bli fristet til å tenke at slike forferdelige synder ikke kan tilgis. Hvordan kunne Gud tilgi meg for det? Kan Gud tilgi meg for det?

Likevel gir Guds Ord denne velsignede forsikringen: dersom vi bekjenner syndene våre, samme hva de er, så er Gud trofast med å tilgi oss og rense oss fra all urettferdighet! Ingen synd er unntatt. Ingen feil er for stor, og ingen synd er for forferdelig for at Gud kan rense den med Jesu Kristi blod.

Så dette etterlater oss med ett viktig spørsmål: har vi bekjent syndene våre til Gud? Om du ikke har det, så gå til Ham i dag, den Trofaste og den Rettferdige, med din bekjennelse. Han vil tilgi, Han vil rense, hver eneste gang.


 

Advertisement
%d bloggers like this: