12 oktober: Hjelp de som er svake

“Vi som er sterke, må bære de svakes svakheter og ikke tenke på oss selv.”

Romerne 15:1

Når så du sist en reklame eller avertering som uttrykte denne ideen: “Du burde ikke bare forsøke å tilfredsstille deg selv, men burde være oppptatt av andres velferd og omsorg”?

Nei, vi blir vanligvis bombardert med budskap som oppfordrer oss til å skaffe oss siste skrik, eller nyte et feriested, eller kjøpe et kjøretly til oss selv fordi “du er verdt det; du skylder deg selv det.” Men Paulus forteller oss, under inspirasjon fra den Hellige Ånd, at gjelden du burde være opptatt av, er den du har til andre. Gud har gitt deg helsen din, pengene dine, tiden din, og ressurser som andre kanskje ikke har; men dette er ikke gaver som du skal samle opp i et reservoat for deg selv. Du har en plikt overfor Gud, som forvalter av velsignelsene Gud har gitt deg, til å være en ledning , en bidragsyter til velsignelser for andre.

Noen få vers senere forteller Paulus hvorfor det er slik: “For (selv) Kristus tenkte ikke på seg selv” (15:3). Dette er ett stort “selv”, fordi Kristus (til forskjell fra oss) hadde enhver grunn til å glede seg selv. Og, likevel, var Han heller opptatt av å tjene og bære sykdommene og lidelsene av de svake. Vi som da er sterke, sier Paulus, burde gjøre det samme.

Hvilje byrder har du hjulpet å bære i dag? Vvilke ressurser har du delt med andre? Ikke søk etter å glede deg selv; søk å glede Herren ved å bry deg om andre.


 

Advertisement
%d bloggers like this: