1. Mer enn en kontrakt

Emne: Den troendes evige trygghet

“9 Om vi godtar vitnesbyrd fra mennesker, er Guds vitnesbyrd sterkere. For dette er Guds vitnesbyrd: Han har vitnet om sin Sønn. 10 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i sitt indre. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, for han har ikke trodd på Guds eget vitnesbyrd om sin Sønn. 11 Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.
Bønn og forbønn
13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.”

1 Johannes 5:9-13

Vi er alle vant til kontrakter. Vi er ofte påkrevet å signere dem, om det er med en byggmester som skal bygge huset ditt eller butikken når vi kjøper en vare med garanti. Kontrakter, formelle eller uformelle, inneholder hva som skjer dersom en av partene ikke lever opp til avtalen.

Når vi stoler på Kristus som vår Frelser gjør vi mer enn å skrive en kontrakt. Vi går inn i et bindende forhold med Gud hvor Han gjør oss til sine barn ved en ny fødsel og ved adopsjon (1 Peter 1:23, Efeserne 1:5). På gunn av dette nære familieforholdet, er vi permanente arvinger til en evig arv reservert for oss i himmelen (1 Peter 1:4).

Kontrakter kan bli brutt dersom en av partene ikke lever opp til det han har lovet. Heldigvis for oss, så er vår evige skjebne basert på mer enn en bindende avtale som vi gjør med Gud. I steden for er vi sikre på grunn av vårt familieforhold til Ham. Dersom en ungdom ikke dukker opp til middag, så bli ikke foreldrenes forpliktelser opphevet. Foreldrene begynner å lete etter barnet. Et familiemedlems feile valg avslutter ikke forholdet.

Hvor takknemlige vi kan være for at evig liv er basert på vårt forhold med Gud gjennom Kristus.

Vi er medlemmer av Guds familie, Vi er barn til Kongen, Fordi vi stoler på Kristus, Så klynger Han seg alltid til oss.

Vi er arvtakere av Gud, ikke bare ved en kontrakt, men ved fødselsrett

Spørsmål:

a. Finnes det stunder når du er usikker på om du er et Guds barn? Hvorfor føler du det slik?

b. I følge Johannes, hvordan blir en person til Guds barn og får evig liv? (Se også Johannes 1:12)

c. For å hjelpe deg til å vite med sikkerhet at du virkelig er et Guds barn, snakk med en som du vet har god kjennskap til Bibelen – kanskje han eller hun som ledet deg til Kristus. Be dem forklare dette for deg, eller ta kontakt med meg.


 

Advertisement
%d bloggers like this: