6 mars: Guds hellige navn

“Slik skal dere da be: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges.”

Matteus 6:9

Ethvert ord i vår Herres modellbønn er bemerkelsesverdig og livsviktig, men det er spesielt viktig å legge merke til hva Han setter først.

Han begynner med disse fantastiske og innbydende ordene: “Vår Far!” Selv Guds utvalgte folk, nasjonen Israel, har aldri blitt oppmuntret til å nærme seg  Gud i Det gamle testamentet med slik fortrolighet og varme! Det er sant at Jesus adresserte nesten alle Hans bønner til sin “Far”, men for en uventet og gledelig overraskelse at Han skulle få oss til å nyte samme intimiteten med Faderen.

Ja, Jesus påminner oss i samme åndedrag å ikke bli selvgode eller arrogante i nærvær med vår Fader, for Han er ingen ordinær far — Han er vår himmelske Far. Himmelen er Hans trone, og jorden er Hans fotskammel.

Men  selv dette er gode nyheter, ikke sant? Den selvsamme Ene som vi blir oppfordret å be til er den Ene som har kraft og autoritet og visdom til å oppfylle våre lyster og svare våre bønner. Samme hvor store prblemene våre er, eller hvor umulig forespørslene våre synes å være, så er der ingen ting som vi ikke kan legge foran vår Far i bønn, og der finnes ingen ting som Han ikke kan gjøre.

Og hva vil være den første forespørselen på være lepper, eller det største ønsket i vår hjerter? “La navnet ditt helliges.” Når vi innser at vår himmelske Far er verd all vår lovprisning og hengivenhet, så skal vi hellige (sette til side og sette over) Hans navn i våre hjerter. Dersom navnet Hans er hellig i hjertene våre, så vil Hans navn bli helliget i være valg, våre handlinger og våre liv.

Kjære himmelske Far, må ditt navn bli helliget i oss!


 

Advertisement
%d bloggers like this: