Dag 1: Svever som ørner

Les: Jesaja 40:27-31

Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette.

Jesaja 40:31

For et bilde! Sveve med ørnene! Hvem skulle ikke ønske det? Ørnene tilhører en familie med fugler som kalles rovfugler. Disse fuglene hersker over himmelen!

Kongeørnen, for å ta et eksempel, veier gjennomsnittlig 6,8 kg – mesteparten muskler. Når den er fullvokst strekker vingene seg nesten 7 fot. Vingebein, presist kondensert til å støtte flyvemusklene lar ørnene stupe og sveve tilsynelatende uten anstrengelse med stil og dyktighet.

  • høyt over kontorer med sjefer eller rapporter
  • høyt over familiære problemer
  • høyt over økonomiske vanskeligheter
  • høyt over enhver leges diagnose

Salmisten beskriver friheten av å sveve gjennom en asurblå himmel med disse ordene:

Jeg sa: Hadde jeg vinger som duen, da fløy jeg bort og fant meg et bosted.

Salme 55:7

Lengter du av og til etter denne friheten, en slik bekymringsløs hvile? Selv den tøffeste mannen som følger Gud må lese ordene i Jesaja 40:31 og noen ganger ta seg en pause i et øyeblikk eller to og se opp på himmelen og undres:

  • Hva betyr det å sveve på denne måten?
  • Erter herren oss bare ved å bruke dette bildet?
  • Eller har Han gjort et slikt liv mulig+

Andaktene i denne lille andaktsboken vil guide deg mens du går gjennom disse ordene og frasene i Jesaja 40:31 igjennom 25 dager Mens vi utforsker dette skriftstedet og binder sammen begrepene her til andre relaterte skriftsteder, så vil vi utforske et liv med frihet, styrke og oppfyllelse som Gud har lovet hver av sønnene og døtrene Hans. mens vi gjør dette vil vi få se at Gud aldri gir oss tomme løfter.

Så er du klar til å sveve?

TENK PÅ: Når har jeg opplevd åndelige høyder, til og med midlertidig? Når finner jeg er skoene er som hamret til jorden? Hvem eller hva slår inn de spikrene?

BØNN: Kjære Gud, gjennom korset og den åpne graven til din Sønn finner jeg urokkelige bevis på at du ikke kommer med tomme løfter… fyll hjertet mitt med håp om at du vil oppfylle løftet ditt om å fornye styrken min… at jeg kan sveve… kan løpe… i Jesus min Frelser. Amen.


 

Advertisement
%d bloggers like this: