Jordens harde metall kjerne “umulig”

Image result for earth's core

Sekulære vitenskapsmenn har konkludert at jordens innerste kjerne “ikke burde eksistere”. Basert på tetthetsmålinger fra seismiske studier er jordens senter trodd å være en fast sfære, primært bestående av jern-nikkel legering, med en diameter på ca. 1200 km. Rundt denne faste indre kjernen er en smeltet ytre kjerne.

Naturlig nok tror vitenskapsmenn som støttet lange tidsaldre ar jorden var en gang helt smeltet. De kan ikke forklare hvordan den indre kjernen kjølte seg ned tilstrekkelig til å bli fast metall, tatt i betraktning det massive presset som er involvert, til og med når en tar i betraktning en alder av jorden på 4,5 milliarder år. Fysikken stemmer ganske enkelt ikke!

Men Bibelen forteller oss at Gud formet jorden fra vannet for rundt 6,000 år siden, stikk i strid med alle naturalistiske teorier. Jorden var aldri helt smeltet. Guds kommentar er passende: “Hvor var du da jeg la jordens fundament? Fortell meg det, dersom du har forståelse” (Job 38:4).


 

Advertisement
%d bloggers like this: