Oppsporing av Leviatan

Hvem var Leviatan som ble så livlig beskrevet i Job 41? Var det et svømmende krypdyr som en plesiosaur eller en mosasaur, eller var det noe vi ikke har funnet enda? Vi vil kanskje aldri vite det med sikkerhet, men den nyeste oppdagelsen av stor, semi-ekvatisk (på land og til vanns) dinosaur tilbyr en ny mulighet.

De fleste eksemplarene av den store therapod dinosauren (på to ben) Spinosaurus, gjordt berømt av de populære Jurassic Park filmene som dinosauren som vant over Tyranosaurus Rex, er funnet i Nord Afrika. Om et møte mellom de to ville ha hatt samme resultat i virkeligheten er høyst usannsynlig. Men, den siste beregningen har målt denne dinosauren litt lengre enn T.rex, en lengde på 50 fot (15,24m) fra snute til hale.

Spinosaurene var designet med et beinete seil på ryggen, opp til 7 fot (2,13m) høyt. Hvilken funksjon dette hadde er uklart. Nyere forskning tilsier at spinosaurene tilbrakte en betydelig del av livene deres i vann, hvor de spiste fisk og andre sjøskapninger. De hadde lange, smale kjever med runde, reptil-liknende tenner i underkjeven, større mer dinosaur-liknende tenner i overkjeven. Og ulikt de fleste andre theropod (tobente) dinosaurene, så  de solide bein i ekstremitetene (armer og ben) for oppdrift (i vannet) og kortere bakben – en funksjon som er vanlig hos semi-akvatiske virlveldyr som eksempelvis krokodiller. Den fleksible halen og formen av halen tyder på at de brukte halen til å svømme med. Spinosaurer virker som om de er spesielt designet til å, leve i akvatiske settinger som eksempelvis den moderne krokodillen, antakelig med svømmehud mellom tærne, padle-liknende bakben og nesebor plassert høyt på hodeskallen.

Kunne Leviatan beskrevet i Job 41 være en beskrivelse av en semi-akvatisk dinosaur som Spinosaurus? “Hvem har åpnet dens kjevers dør? Rundt om dens tenner er redsel.” (vers 5) “Stridsklubber aktes som halm, og den ler av det susende spydet. På dens buk sitter skarpe skår, den gjør spor i gjørmen som en treskeslede.” (vers 20-21) “Bak den går det en lysende sti, det ser ut som om dypet har sølvhår. Det er intet på jorden som er herre over den, den er skapt uten frykt.” (vers 23-24)

De beskrivende ordene indikerer et stort, skrekkinngytende dyr som krabbet eller gikk på bunnen av en stor elv eller et grunt vann, liknende det som blir beskrevet i Spinosaurens oppførsel. Den lysende stien bak ham kan referere til sporet det benete seilet hans har latt igjen bak ham mens han svømte.

Det kan se ut som omGud pekte ut to av de største dyrene som menneskeheten kjente i Job 40 og 41. En var en stor plante-eter (Behemot), og den andre var “konge over alle stolte dyr” (Job 41:25). Begge disse dyrene kunne ha vært i nærheten der Job bodde, enten i eller ved en elv.

Det er usannsynlig at Leviatan kunne ha vært en mosasaur ettersom de ikke hadde den nødvendige anatomien for å krabbe på land eller etterlate seg “spor i gjørmen som en treskeslede“. Vi kan på samme måte utelukke plesiosauren for de samme grunnene. Og det er mulig at Leviatan i Salme 104:25-26 og Jesaja 27:1 v et helt forskjellig krypdyr, en som bodde i det store, dype havet. Disse to andre referansene til Leviatan kan referere til flere store reptiler, liknende til våre ord drage, reptil og dinosaur.

Så hva var Leviatan i Job 41? Om det var en Spinosaur eller noe liknende, så var det en virkelig og fantastisk skapelse. Gud valgte dette fryktinngytende dyret for å demonstrere Hans kraftige og skapende evner. Vi kan være sikre på at Job var kjent med både Leviatan og Behemot, og antakelig hadde sett dem med sine egne øyne i tiden like etter syndefloden.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: