26 januar: Slutten på døden

“Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?”

Johannes 11:26

Den evige, alltid levende Kristus entret dødsriket for å ødelegge døden og all dens makt. Døden og djevelen hadde ikke mer makt over Jesus enn en festning som har blitt invadert av fiender!

Kristus bøyde sitt hode og entret dødens port, ikke som et tap, men “Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen” (Hebreerne 2:14). Jesus Kristus raidet døden og brakte alle barna Hans ut av dens fangehull og inn til lyset fra Hans evige og herlige himmel.

Det er derfor ikke rart at Jesus ville oppmuntre oss “Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete” (Matteus 10:28). Der finnes en ende som er verre enn døden. minner Jesus oss om:  døden vil bli beseiret i de siste dager, men helvete vil være evig.

Johannes gir oss en grafisk beskrivelse på endetiden: “I de dagene kommer menneskene til å søke døden, men ikke finne den. De skal lengte etter å få dø, men døden skal flykte fra dem” (Johannes åpenbaring 9:6). For en kontrast mellom denne forferdelige scenen og de nådefulle ordene til Jesus, at de som stoler på Ham aldri skal dø.

For ethvert Guds barn vil det en dag bli en realitet at “dette dødelige er kledd i udødelighet” (1 Korinterbrev 15:54)., at vår Frelser Jesus Kristus “har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet” (2 Timoteus 1:10), og at Gud vil tørke hver tåre bort, og “døden skal ikke være mer” (Johannes åpenbaring 21:4). Ikke mer død! Kan du tro det?  Tror du på Ham?


 

Advertisement
%d bloggers like this: