Eldgamle blodceller er fremdeles røde

Lever vi på en jordklode som er 4,6 milliarder år gammel eller en som bare er tusenvis av år gammel? Alderen på planeten vår er en snublestein for mange kristne og hindrer utallige andre fra å bare vurdere det skriftlige budskapet – spesielt evangeliet. En eldgammel jord betyr at døden ikke er syndens lønn (Romerne 6:23) siden vold, smerte og død må ha eksistert i verden millioner av år før synden først dukket opp. Dersom det var tilfelle, så er det Gud, ikke Adam, som er direkte ansvarlig for dette onde regimet med endeløs lidelse.

Men Skriften sier ikke noe om millioner eller milliarder år som det verdslige vitenskapelige samfunnet krever. Det Nye Testamentet hevder tydelig at Gud har snakket “ved sine hellige profeters munn fra eldgammelt av” (Lukas 1:70, Apostlenes gjerninger 3:21). Jorden, solsystemet vårt og universet ble skapt sammen med Guds første profet i løpet av en seks dager lang skapelsesuke for bare tusener av pr siden. Adam, skapt på den sjette dagen, noe som har blitt oppskrevet i den første profetien i 1 Mosebok 3.

Vitenskapsmenn som tror på skapelsesberetningen har vist at vi bor på en ung planet. Det biologiske feltet avslører en ung jord på en dramatisk måte. Noen av de eldste oppdagede biomolekyler ble funnet i krionide (en klasse sjødyr som har en lang stengel) fossiler i Iowa, Indiana og Ohio. Verdslige vitenskapsmenn har ennå til gode å finne ut hvordan disse biomolekylene kan ha vart i de antatte millioner av år siden disse krionidene ble deponert. Levende materiale råtner simpelt hen for raskt til å overleve så lenge. Eksistensen av kompliserte kjemikalier som fremdeles er intakt vil virke mye mer logisk dersom de ble begravet under syndefloden for bare noen tusen år siden.

Opprinnelig biologisk materiale har blitt funnet i et fossil-blad som er identisk til moderne blader til tross for en forskjell i alder på antatte 50 millioner. Klart bevis på ufossiliserte plantevev har blitt rapportert i et kimberlitt krater i Canada. I et eksemplar som er antatt å være 53 millioner gammelt fant vitenskapsmennene perfekt bevart ufossilisert ved.

Bladet Nature rapporterte også et nytt funn av organisk materiale i dinosaurfossiler – mulig kollagen (protein) i dinosauregg fra den tidlige jura alder.

Men det er ikke bare alderen til fossilene som er bemerkelsesverdig, sier forskerne. Spektroskopisk analyse av prøvene til bein-vevet fra den kinesiske rede-plassen avslørte det eldste organiske materialt som noen sinne er oppdaget i et virveldyr som lever på bakken. Dette var overraskende fordi de fossiliserte lårbeinene var delikate og porøse, noe som gjør dem utsatt for den etsende påvirlningen av vær og grunnvann, sier Reisz (hovedforfatteren av studien). (C. Palmer “Oldest dinosaur embryo fossils discovered in China, Nature News, April 10, 2013.)

Men dette bevarte opprinnelige materialet ville ikke være så overraskende dersom jorden er så ung som Bibelen og betydelige mengder vitenskapelige beviser tilsier. Artikkelen fortsatte å si “Reisz tror at de komplekse proteinene teamet hans fant i det organiske materialet er bevart kollagen.” Men kollagen er mykt vev, og studier viser at det ikke kan overleve i millioner av år.

En annen overraskende oppdagelse rapportert i 2011 betraktet helt uventede rester av organisk materiale (polysakkarid og protein) kalt komplisert kitin-protein begravet dypt i de sedimentære lagene.

Cody og teamet hans studerte fossilrester fra et 310 millioner gammel skorpionskjell (bestående av kitin og proteiner) fra nordlige Illinois, og en 417 millioner gammel erypterid – en utdødd skorpionliknende athropode, antakelig i slekt med hesteskokrabbene – fra Ontario, Canada. (Unexpected exoskeleton found in Paleozoic fossils, Carnegie Institution news release, February 7, 2011)

Artikkelen hevdet at disse funnene “kan ha stor betydning for vår forståelse av organiske fossiler.” Vitenskapsmennene som tror på skapelsen er hjertens enig. De forventer slike oppdagelser basert på en nylig flom som har lagt disse sedimentære lagene hurtig ned og bevart det organiske materialet i sementliknende sedimentære steinlag før vevene har råtnet – gjort dem klar for å bli oppdaget bare tusener av år senere.

Hva med delikate nukleinsyrer – kan de bli bevart i millioner av år? Historien om livet på jorden blir rarere og rarere,slår en artikkel i LiveScience fast når det rapporterer om sopp funnet i gjørme som er antatt å være 2,7 millioner år gammel. “Dette var en uventet oppdagelse,” sa William Osri, mikrobiolog ved Woods Hole Oceanographic Institution i Massachusetts. “Vi har funnet kiselalger (mikroskopiske alger) og nukleinsyrer (DNA) bevart i sedimenter i millioner av år.” Dette kan muligens være rart, og bli enda rarere, men igjen passer bevisene presist med en ung-jord modell.

I nyere tid har røde blodceller blitt ekstrahert (hentet ut) av den berømte Ismannen, en mann bevart i en alpin isbre i Italia som ble oppdaget i 1991. Selv om døden hans ble datert til ca. 5,300 år siden, så fant forskerne prøver fra cellene hans, noe som har gjort dette den eldste kjente prøvetakingen av slikt vev. Dette stiller et interessant spørsmål til evolusjonistene: Er det ikke også mulig at røde blodceller kan bli funnet i mykt vev på dinosaurene like rødt og intakt som hos Ismannen? Problemet er at evolusjonsteorien hevder at dinosaurene antatt levde mange millioner tidligere enn menneskene, men de fysiske, uråtnede bevisene bringer dem faretruende nært når det gjelder tid.

Mykt vev og organiske (karbon-baserte) rester funnet dypt i jordlagene av den geologiske tidstabellen lover ikke godt for evolusjonister som insisterer at de ble lagt ned i en tidsperiode over en halv milliard år. En så lang tidsramme betyr at utallige biologiske prosesser og geologiske hendelser ville påvirke hver kvadratmeter av overflaten på jorden utallige ganger og dypt nede under bakken. Tror evolusjonistene virkelig at fossiler som inneholder mykt vev kan overleve mange millioner år med bakterier, marker, arthropoder, vulkaner, tsunamier, værets væting, tørking, frysing og opptining, og til og med jordskjelv? Perioder med forlenget sol og PH variasjoner må også tas med i betraktningen.

I 2008 annonserte vitenskapsmenn skapelsen av et “dommedag” hvelv som inneholdt en samling av jordens frø. Dersom en krig eller en naturkatastrofe skulle skje, så var 4,5 millioner frøprøver beskyttet i denne temperaturkontrollerte, sikre innhegningen i fjellsiden på en øy mellom Nordpolen og Norge. Ingen pris var for høy da de brukte teknologi fra det 21. århundre for å sikre at frøene varer i 1000 år. Men hvordan skal vi kunne tro at tilfeldig begravde dyr som antakeligvis er fossilisert for millioner av år siden men fremdeles inneholder mykt vev har forholdt seg uskadet uten noen av fordelene som beskyttelsen av oppbevaringsteknologien gir?

Det synes klart at vitenskapen og Bibelen er enige. En global flom litt over 4,500 år siden er den beste forklaringen for hvorfor vitenskapsmenn finner ufossiliserte planter og dyremateriale – inkludert røde blodceller – gjennom alle de geologiske tidsaldrene rundt omkring på hele jorden.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: