25. Som jeg har elsket dere

“Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.”

Johannes 15:12

Dette er andre gangen som vår Herre bruker uttrykket — Som jeg. Første gangen var det Hans relasjon til Faderen, holde Hans bud, og forbli i Hans kjærlighet. På samme måte burde vi holde Kristi bud, og forbli i Hans kjærlighet. Den andre gangen snakker Han om Sin relasjon til oss som regelen om vår kjærlighet til våre brødre og søstre: “Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.” I hvert tilfelle skal Hans disposisjon og oppførsel være loven for vår. Det er igjen sannheten vi mer enn en gang har  insistert på — perfekt likhet mellom Vintreet og greinen.

Som jeg — Med er det ikke en forfengelig ting å forestille seg at vi kan holde Hans bud, og elske våre brødre og søstre, selv som Han beholdt Sin Fars kjærlighet, og som Han elsket oss? Og må ikke forsøket ende med feiltak og motløshet? Trolig forsøker å vi å utføre påbudet i vår egen stryrke, eller uten full engstelse over sannheten til livet i greinene. Men dersom vi forstår at “som jeg” bare en av de store leksjonene i lignelsen, den med fortsettende språket om fra Vintreet til greinen, så skal vi se der er intet spørsmål om hva vi skal føle vi er istand til å gjøre, men at Kristus er istand til å virke i oss. Disse høte og hellige budene — “Adlyd, slik som Meg! Elsk, slik som Meg” — er ment å bringe oss til bevisstheten om vår impotens, og gjennom dette vekke oss opp til behovet og skjønnheten og tilstrekkeligheten av det som blir besørget for oss i Vitreet. Vi skal begynne å høre Vintreet snakke i hvert et øyeblikk til greinen: “Slik som jeg. Slik som jeg: Livet Mitt er ditt liv, og ha en del av all Min fylde — Ånden i deg, og frukten som kommer fra deg, er akkurat det samme som i Meg. Ikke vær redd, men la din tro gripe hver ‘slik som Meg’ som den guddommelige forsikringen om at fordi Jeg lever i deg, så kan du leve som Meg.”

Men hvorfor innser så få dette, dersom dette virkelig er menigen av lignelsen , dersom det virkelig er livet en grein kan leve? Fordi de ikke kjenner til det himmelske mysteriet med Vintreet. De ver mye om lignelsen og dens vakre leksjoner, men det skjulte åndelige mysteriet om Vintreet i Hans allmektighet og nærhet, hvor Han hører og leverer det hele dagen — dette vet de ikke, fordi de ikke har ventet på at Guds Ånd kunne åpenbare det for dem.

Elsk hverandre, slik som jeg harelsket dere — “Ja, som jeg har.” Hvordan kan vi begynne dersom vi virkelig skal lære mysteriet? Med bekjennelsen at vi trenger å bli brakt til en helt ny livsmodus, fordi vi enda aldri har kjent Kristus som Vintreet i komplettheten av Hans livgivende og transformerende kraft. Med overgivelse til å bli renset fra alt som er av selvet, og frakoblet fra alt som er i verden, å bare leve fullstendig som Kristuslevde for Herrens ære. Og da, med troen om at “som jeg” i enhver handling er va Kristuser klsar til å gjøre til sannhet, selve livet i Vintreet vil vedlikeholde greinen som er totslt avhengig av Ham. “Som jeg”. Alltid er det min velsignede Herre — som Vintreet, som greinen — ett liv, en ånd, en lydighet, en glede, en kjærlighet.

Herre Jesus! I troen at Du er mitt Vintre, og at jeg er greinen Din, så aksepterer jeg Ditt bud som et løfte, og jeg tar Ditt “som jeg” som den enkle åpenbaringen om hva Du virkeri meg! Ja, Herrer, som Du har elsket, vil jeg elske!


 

Advertisement
%d bloggers like this: