18 oktober: Urolige tanker

“Når mitt indre er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst.”

Salme 94:19

Hva har fylt tankene dine og opptatt sinnet ditt i de siste dagene? Kanskje en av dine kjære som er syk, en arbeidsgiver som er vanskelig, en urettferdighet som du har sett, en lengten som du har, eller en sorg som du føler? Eller kanskje alt dette?

Til tross for mange innviklede, forvirrede og angstfylte tanker — sier samisten til Herren — så fyller Din trøst sjelen min med glede. Selv om han beskriver et angrep av angsfylte tanker som er overvendende (de fyller hans indre), så insisterer han at trøsten som Gud gir “oppteller” og oppveier mye mer enn livets stress forårsaker.

Faktum er at salmisten gir uttrykk for at oppmuntringen som Herren har gitt i sitt Ord er så intensive og oppløftende at han har blitt, ikke bare trøstet, men gledet. Dette taler om en transformerende trøst som er kraftig og betydelig nok til å reversere den selvsamme trendeb som sinnet har overfor bekymring og frykt.

Har du opplevd den sjelfrydende trøsten fra Guds Ord i det siste? Har din tendens til å bekymre deg eller å sørge blitt overstyrt i en slik grad at tregheten i tankene dine nå er styrt mot glede og fred og tilfredsstillelse?

Når en ser på kjærligheten og trofastheten i korset, på visdommen og majesten i skapelsen, i søthete og sikkerheten i Guds løfter, så blir angsten i livet overhvelmet av sjelens trøst.


 

Advertisement
%d bloggers like this: