25 november: Ikke la deg lure

“Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre. De fører vill og blir selv ført vill. Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.”

2 Timoteus 3:13-14

Ikke akkurat en oppmuntrende prognose, er det? Onde mennesker vil øke i antall og ondskap. Ikke bare vil de lure andre, men de vil selv bli så hardnet mot Gud at de vil rettferdiggjøre ondskapen for seg selv, og bedra seg selv.

Hvorfor ville Paulus være så direkte om de kommende dagers vanskeligheter og syndighet? Fordi han ønsker oss, med å være advart på forhånd, å hengi oss til tålmodig utholdenhet i sannheten. Hold fast på…

Selvsagt er det nedslående når færre og færre står sammen med deg for Jesu Kristi sannhet. Selvsagt er det skuffende å se økende antall mennesker som gir etter for de villedende lystene og propegandaen i vår tidsalder.

Men, insisterer Paulus, ikke glem de tingene du har lært og vet at er sant. Ikke gjør kompromiss med Guds perfekte Ord og den feilaktige tankegangen som frafalne hoder fører. Ikke gi fra deg, eller reduser, din hegivenhet til å leve for Kristus.

Hva med deg som troende? Har de mange stemmene til moderne forførere fått deg til å stille spørsmål vedrørende sannferdigheten av Kristi kall til livet ditt?

Ikke la deg lure. Fortsett på den veien som Kristus har styrt deg inn på, og stol på den sannheten Han har lært deg. Og må Hans navn øke i herlighet, selv midt inne i en ondsinnet verden.


 

 

Advertisement
%d bloggers like this: