Kosmos avslører skapelsen og Skaperen

Bilderesultat for cosmos

Astronomien er en av de vitenskapelige feltene som ofte blir brukt til å utfordre Bibelen. For eksempel har du kanskje hørt folk si at 1 Mosebok ikke er pålitelig på grunn av big bang og fjernt stjerneskinn. Likevel er der, når vi virkelig forstår kosmoset, flere måter å bekrefte bibelsk skapelse og Guds herlighet (Salme 19:2).

Bibelen har rett om kosmosets base. Folk sier ofte at å tro på bibelsk skapelse er som å tro på en flat jord, likevel snakker Bibelen om jordens sfæriske natur. I Job 26:10 står det “Rundt havet trekker han en grense“. I den engelske King James står det “He hath compassed the waters with bounds“. Det hebraiske ordet chawg betyr sirkel, som i å sirkle inn noe. Det er også ordet som passer kommer fra, et instrument som sirkler inn noe. Hvordan kan du tegne en ring rundt verdenshavene? Det går ikke. Det våte element dekker mesteparten av kloden vår, og sirkelen et er snakk om er den runde planeten vår. I tillegg skriver Jesaja i Jesaja 40:22 at Gud er “Han troner over jordens krets“, igjen et skriftsted som betegner jorden som rund. Dette stod i Gamle Testamentet, og Job er den antatt eldste boken i Bibelen, skrevet rundt år 2000 f.Kr. Vitenskapen begynte først å tro på en rund, sfærisk jordklode rundt Pytagoras dager i ca. 570-500 f.Kr.

Job sier også at Gud “har… hengt jorden opp over ingenting” (Job 26:7). Dette er en nydelig poetisk beskrivelse av tyngdelovens natur når jorden svever i verdensrommet. De greske ekspertene rundt år 800-900 f.Kr. lærte at jorden var en flat skive som fløt på toppen av vannet.

Bibelen har også rett når det gjelder jordens unikhet. Verdslige vitenskapsmenn forventer å finne liv i det ytre rom fordi de tror at livet har utviklet seg her på jorden, og derfor skulle det også ha gjort det på andre planeter. Evolusjonister trodde en gang at der ville være liv på andre planeter som Venus, før de oppdaget at overflatetemperaturen der var 462 grader Celsius, og den var omringet at skyer med svovelsyre.

Observerende vitenskap bekrefter imidlertid at jorden er unik blant verdenene i kosmos. Gud har designet jorden forskjellig fra de andre planetene fordi Han lagde jorden slik at den kunne bli bebodd (Jesaja 45:18). Dette er noe som Han ikke gjorde for de andre planetene i universet. Bare jorden er skapt unikt for liv, siden det er her Gud skapte skapninger i Sitt eget bilde og også hvor Han kom og døde på korset. De andre verdenene i solsystemet er fantastiske og viser absolutt Guds herlighet, men de er ikke designet for liv.

Bibelen har også rett når det gjelder kosmosets alder. Der er mange linjer med observerbare vitenskapelige bevis som bekrefter at universet bare er noen tusen år gammelt. Et av disse er overfloden av intern varme i tre av de fire gigantplanetene. Jupiter avgir dobbelt så mye energi enn hva den får fra solen, men en slik prosess kunne ikke vare i milliarder av år. For eksempel; når du tar en potet ut av mikrobølgeovnen og den er god og var, så blir den varmen strålt ut i atmosfæren. Men varmen vil ikke stråle ut for alltid fordi den bare har en viss menge å gi slipp på. Til slutt vil den kjøle seg ned. Jupiter (som er like stor som omtrent ti jordkloder i bredden) vil ikke kjøle seg så mye ned på noen tusen år, men dersom det var snakk om milliarder av år, så ville planeten være en istapp nå. Dette er et problem for det sekulære synet på kosmos. Andre ting, som forfallet i jordens magnetiske felt, resesjonen av månen fra jorden, og eksistensen av kometer, peker også mot et ungt univers.

I kontrast til Bibelen tror mange vitenskapsmenn at universet ble til for 13,8 milliarder år siden under en hendelse som blir kalt big bang. Det er viktig å peke ut for folk at big bang er en tro om universets opphav som er basert på filosofisk naturalisme (troen om at naturen er alt som finnes og at alt, inkludert livets opphav, kan bli forklart med tid, tilfeldigheter, og naturlovene) som blir brukt til å fortolke de observerbare dataene.

Big bang motsier den bibelske historien om skapelsen på flere måter. For det første, så er akseptering av big bang modellen å ignorere hva Skaperen har vist oss om hvordan Han skapte universet. Bibelen sier klart at Gud skapte alt i himmelen og på jorden på overnaturlig vis med Sitt Ord på seks dager (1 Mosebok 1, Salme 33:6-9, 2 Mosebok 20:11, 31:17). For det andre, i big bang teorien eksisterte milliarder av stjerner før jorden, mens Bibelen lærer at stjernene ble laget tre dager etter jorden. For det tredje lærer også Bibelen at jorden var komplett dekket av vann (1 Mosebok 1:2-9, 2 Peter 3:5), mens den evolusjonære modellen lærer at jorden startet som en smeltet stein og har aldri vært helt dekket av vann.

Fordi en tro på big bang, så bruker mange kritikere av skapelsen fjernt stjerneskinn som et argument mot et ungt univers. Interessantnok har big bang sitt eget stjernelys problem (kalt Horisont Problemet). Men fjernt stjernelys er intet problem for et ungt univers og mange forskjellige løsninger mar blitt foreslått av kreasjonistene til å løse dette: 1) Lys på gjennomreise, 2) Bremsing av lysets hastighet, 3) Relativistiske modeller, 4) Alternative synkronitetskonvensjoner og 5) Dasha løsningen.

Kosmos er ikke bare fantastisk på grunn av alle disse tingene, men på grunn av Ham som har skapt det. Bibelen forteller oss at Jesus Kristus, Ordet, er Den som skapte alle ting (Johannes 1-1:3, jfr. Kolosserne 1:16). Men det slutter ikke der. Bibelen fortsetter med å fortelle oss at Ordet ble kjød og bodde blant oss og gikk til korset for å betale straffen for syndene våre (Johannes 1:14, 29). Det er tragisk å ha et feilaktig syn på skapelsen. Men noe som er enda mer tragisk er å fornekte frelsen som kommer gjennom vår Skaper og Frelser Jesus Kristus.


 

Advertisement
%d bloggers like this: