2 mars: Alt tilhører Gud

“Hvem ga meg noe først så jeg skulle gi ham noe igjen? Alt under himmelen tilhører meg!”

Job 41:2

Når Gud stiller spørsmål til Job, så ser vi til og med at denne rettferdige mannen kommer raskt til slutten av seg selv, og til forståelse for hans Guds suverenitet.

Job hadde mistet alt han eide og alle barna sine; han ble dekket av  råtne sår fra topp til tå; i en forlenget tidsperiode følte han seg helt forlatt av Gud. Likevel, da Gud endelig snakket til ham, så ser vi ingen tegn til unnskyldning fra Guds side.

Istedenfor, mens Gud bombarderer Job med det ene spørsmålet etter det andre, så blir Job gjort oppmerksom på denne overraskende sannheten: selv hans tilstedeværende smerter ikke har kommet over ham på grunn av en spesiell synd på hans side (slik som vennene hans sa), så fortjente han alt som skjedde med ham pluss mer! Det er Job, og ikke Gud, som angrer på slutten.

Hav fikk Job til å innse hans totale avhengighet til Guds nåde? Det var en påminnelse om at Gud er den suverene Skaperen av alt som finnes, og at alt og alle mottar styrke og liv fra Ham.

Ingen kan kreve noe fra Gud, fordi ingen har noensinne gitt noe til Gud som de ikke først har mottatt fra Ham. Gud skylder ingen noen ting for noe som helst. Om vi har god helse, eller er rike, så er alt på grunn av at Gud i sin nåde har gitt det til oss. Alt under himmelen er Hans.

Har du overgitt deg selv, som Job, til Gud suverenitet og nåde?


 

Advertisement
%d bloggers like this: