Ingen dyreslag etterlatt

Vi har alle sett alle sett bilder av giraffer, sebraer og elefanter som går ombord i Noahs ark. Men hva så Noahs flytende zoologsike hage egentlig ut som? Svaret vil sikkert overraske noen og minne oss om at det er mye mer å lære om arken enn vi noensinne har forstilt oss.

Forestill deg å samle inn alle typer land dyr som finnes til ett bestemt sted. For en zoologisk hage det ville vært!

Nylig startet Answers in Genesis å arbeide på sitt Arc Encounter formidlings prosjekt, nemlig å bygge en ark i full størrelse og befolke det med en prøvetaking av dyrene som Noah brakte ombord. Hvilke dyr var der? Hvor mange?

Et slikt prosjekt krever data innsamling på hvert eneste dyr som noensinne har blitt oppdaget, sile gjennom listen, og regne ut hvem som dukket opp ved Noahs dør.

I tillegg til kaniner, elefanter og tigre, anerkjenner de fleste kreasjonister at dinosaurer må ha vandret ombord på arken sammen med flygende pterosaurer. Noen artister har vist kenguruer, lemurer, paradisfugler, og til og med sabeltann-katter og mammuter. Men hva med alle de andre utrolige beistene i fossilene?

Få mennesker innser hvor mange dyr med bisarr utseende det finnes som har levd på jorden vår tidligere – boomerang-hodede amfibier, reptiler store som hus som spiste planter, og store hornede pattedyr store som elefanter som likner på beist i Tolkiens Ringenes Herre. Disse er bare noen av de fantastiske skapningene som er kjent for paleonotologer men lite kjent for vanlige folk. Disse og mange andre utdødde dyr tilhørte “slag” totalt forskjellig fra det som lever i dag.

Måtte Noah lage plass for alle disse skapningene også? Når alt kommer til alt, så skulle alle dyreslag som pustet luft være med på arken. Samme hvor rart et dyr er, så må en representant (vel, to) for den type dyr ha vært ombord i arken. Men hvordan kunne de alle passe inn, særlig siden tallet på navngitte dyrearter, levende og utdødd, overstiger en million?

FØRSTE SKRITT: BIBELSKE SPOR

Første skritt er å undersøke Bibelen for å se hvilke instruksjoner Gud ga til Noah vedrørende dyrene og arken. Bare “levende skapninger” (hebraisk: nephesh) skulle bringes til arken (1 Mosebok 6:19-20, 7:2-3, 7:8-9). Det ekskluderer planter, bakterier og sopp. De eneste planetene som ble brakt ombord, ble brukt til mat. Alle andre planter ble igjen utenfor arken.

Alle fiskene og annet liv som finnes i sjøen var også ekskludert. Når alt kommer til alt, så måtte ikke Noah bygge noe akvarium for arken!

Noahs jobb var å ta vare på de flyvende skapningene og alle de luft-pustende land dyrene: Av hver levende skapning blandt alt kjøtt og blod skal du ta med to av hver art inn i arken, for å holde dem i live sammen med deg. De skal være hann og hunn. Av fuglene etter sine arter, av dyrene etter sine arter og av alt krypet på jorden etter sine arter, skal to av hver art komme til deg for å bli holdt i live.” (1 Mosebok 6:19-20)

Uttrykket “levende skapning” er det samme som i 1 Mosebok 1, som inkluderer fugler, større husholdningsdyr og ville dyr, og små pilende dyr. Listen inkluderer trolig også små virveldyr, som for eksempel gnagere og øgler, og trolig også virvelløse dyr som for eksempel insekter.

TIDLIGERE ARBEID

Selv uten bakterier, sopp, planter og sjødyr på arken, så er det mange dyrearter igjen som må gjøres rede for. Nøkkelen er å forstå ordet som er brukt i Skriftene: “slag” (hebraisk: min). Bibelen sier ikke at Gud brakte hvert individ eller hver art til Noah, siden arter er et moderne begrep. Istedenfor brakte Han en hann og en hunn av hvert “slag” (og syv av de rene dyrene).

Over århundrene har der vært flere beregninger av nummer og typer av dyr som ble med på Noahs ark. Det første betydelige forsøket var den franske matematikeren Johannes Buteo (ca. 1494-1564). Han gikk igjennom alle de kjente dyrene inkludert dem som nylig var oppdaget i Nord og Sør Amerika. Han estimerte rundt 100 forskjellige “slag”, eller 300 individer (sammen med 3,650 sauer for å mate de kjøttetende dyrene på arken).Disse var alle pattedyr fordi han ikke trodde det var nødvendig å telle alle krypdyrene og fuglene hver for seg, ettersom de lett kunne finne seg rom. (Han visste ikke om dinosaurene!)

Vår forståelse av biologi har vokst jevnt over århundrene, og det har ført oss nærmere til det riktige tallet. Nå vet vi mer om den fulle variasjonen av landdyr, for eksempel. Vi har også lært at mange arter kan ha tilhørt samme slag. Dersom slagene kan krysse seg og produsere hybrider, så kan det antas at de stammer fra et par dyr på arken som kunne krysse seg.

For eksempel kan store katter som løver og tigre krysse seg og danne hybrider som “løgre” og “tiver”. Det ser ut som om alle medlemmene av kattefamilien (felidae) kan være koblet sammen gjennom en serie av hybride-kryssinger som til slutt kobler sammen de forskjellige katterasene til hverandre. I slike tilfeller ser det ut som om bare ett originalt “slag” ombord påarken skapte alle disse artene. Så dersom “slag” er over artene, hvor ligger dette så i dag i vår moderne taksonomi?

En av de viktigste studiene blant ung-jord kreasjonister var Noahs ark: En gjennomførbarhetsstudie. Når sant skal sies, så valgte han taksonomiens rangering like over artene – slekten. På denne basis estimerte han at omtrent 16,000 terrestriske virveldyr (betsående av neste 8000 reptilslekter, pattedyrslekter og fugleslekter) var ombord. Men det må nevnes at Woodmorappe betraktet en bevisst og stor overestimering siden han mistenkte at “slag” var bredere enn slekt. Nyere forskning har vist at “slag” var stort sett det samme som som familie.

DAGENS TILNÆRMING

Når Answers in Genesis bestemte å starte med Arc Encounter prosjektet, så trengte de å ta en ny titt på “arkens slag”. Sammen med andre vitenskapsmenn som tror på skapelseshistorien, arbeidet Arc Encounter teamet mot en full opptelling og beskrivelse de “slagene” som trolig var representert på arken.

I 2011 publiserte det opprinnelige teamet av kreasjonister en artikkel som ga en detaljert plan over hva de skulle gjøre. Teamet vil stole på alle de best tilgjengelige vitenskaplige metodene og bevisene, inkludert avlshistorie og statistiske studier. Basert på tidligere studier gjenkjente teamet at taksonomiens rank av familie er den nærmeste representasjonen til “slag”. Det betyr ikke at “slag” og familie er identisk i alle tilfeller: teamet vil kanskje bestemme at noe få “slag” er bredere eller nærmere enn familier ettersom de undersøker all den tilgjengelige informasjonen.

Team medlemmene Jean Lightner og Tom Hennigan har vært de ledende forskerne på terrestriske virveldyr og gjør mesteparten av arbeidet. Begge har årevis med erfaring av å studere på “slagene” – Jean er vetrinær og Tom er en økolog og førsteamanuensis på et kristent college. Mens listen av forskjellige familier av amfibier, reptiler, pattedyr og fugler er stor (det inkluderer hundrevis av familier), så er den ikke så stor som Woodmorappe estimerte.

Georgia Purdom, en genetiker ved Answers in Genesis, overser hele prosjektet. I 2010 hadde hun laget en liste over utdødde familier. I 2011 ble det offentliggjort et estimert nummer av både levende og utdødde familier basert på ledende referanser (S. Beech og M. R. Ross, “A Preliminary (Re-)estimation of the Ark Kinds”, Journal of Creation Theology and Science (Geology) 2, 2011). Den rapporten foreslo 719 dyreslag totalt, inkludert pattedyr, terrestriske reptiler og fugler. Amfibier ble ikke inkludert, men fremtidige studier vil.

SÅ, HVOR MANGE VAR DET?

Det jobbes for tiden på spreng for å bli ferdig med en god sluttliste over hvor mange dyr som var med på arken. Jean Lightner og Tom Hennigan holder på med å sluttføre tallet på levende familier.

Så langt kan en si at det nåværende tallet på levende og utdødde familier er omtrent 950. Familiene blir fremdeles evaluert for å se om de skulle deles opp eller kombinert med andre familier før det endelige tallet på estimasjonen av “slagene”. 950 familier er en god tilnærming. Når en tar i betraktning at de fleste dyrene kom inn til arken to og to, mens “rene” fugler og pattedyr kom inn syv og syn, så betyr dette at Noah hadde omtrent 2000 ryggvirvlede landdyr på arken.

MER KOMMER!

Arc Encounter teamet har nettopp begynt å publisere de siste beregning av arkens “slag” i kristen litteratur og i tekniske rapporter. Første rapporten av Jean Lighner ble publisert i 2012. Hver rapport vil diskutere metodene, resultatet av antall “slag”, og beskrivelse av begge disse. Kombinert vil disse arbeidene hjelpe Arc Encounter kunstnere og planleggere til å representere disse skapningene i en full skala kopi av Noahs ark. Noen vil sikkert være godt kjent, men andre vil være noe du aldri har sett maken til! Den fantastiske variasjonen av Guds skaperverk overgår fullstendig den lille, begrensede variasjonen vi ser blandt overlevende arter i dag.

Fossilene har ekspandert fantasien vår om de fantastiske mulighetene i Guds skaperverk. Ved Hans nåde og Hans ledelse håper Arc Encounter teamet å nok en gang gi et høylydt vitne om Skaperens underbare visdom, Hans dom over synd gjennom flommen, og Hans forsørgelse av frelse. Jesus Kristus, Guds Sønn og universets Skaper, er den som brakte dyrene til Noah så de kunne bli reddet. Senere døde Han på korset for alle synder, slik at vi alle kan komme til Ham og fli frelst i all evighet…

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: