10 desember: Lytt til Jesus

“Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!»”

Matteus 17:5

På fjellet under transfigurasjonen ble Guds stemme hørt, ikke bare for å si at Han var fornøyd med sin Sønn, men også at Hans Sønn måtte bli hørt. Gud Faderen gjør det klart at Sønnen snakker med autoritet, og at vi skal tro på Ham.

I dag stiller noen spørsmålet “Kan vi kjenne til sannheten?” eller “Finnes der en ultimat autoritet?” Gud avslører at Hans Sønn, Jesus Kristus, snakker med autoritet, og at vi burde lytte til det Han har å si.

Moses snakket om en Profet som skulle bli reist opp av Gud, og at alle skulle høre på Ham. Denne profetien ble oppfylt ved Jesu Kristi komme. Hans autoritet ble bekreftet av Faderen selv, ikke bare ved transfigurasjonen, men også ved Hans dåp. Jesus ble gitt makt over alt kjød av Hans Far. Han er virkelig en med ultimat autoritet.

Vi burde høre på det vitnesbyrdet Han ga om seg selv. “Jeg kom ned fra himmelen” og “Faderen og jeg er ett”. Dersom disse uttalelsene ikke er sanne, så kunne Jesus ikke bli betraktet som en god mann for å komme med slike uttalelser; men siden vi blir befalt av Faderen å lytte til Ham, så vet vi at det Han sier er sant.

La oss høre på Ham når Han forteller oss hvem Han er. Han er gude-mannen, Kristus, syndernes eneste Frelser. La oss lytte til Ham når Han inviterer oss og sier “Kom til meg.” Og la oss også høre på Han, når Han befaler oss å ta opp vårt kors og følge etter Ham


 

Advertisement
%d bloggers like this: