16 mai: Styrke i Herren

“Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!”

Efeserne 6:10

Du har kanskje opplevd at noen en gang har forsøkt å trøste eller oppmuntre deg midt i en personlig prøvelse ved å klappe deg på skulderen  og si “vær sterk”. Rådet var velment, men ikke særlig hjelpsomt. Dersom du kunne få deg selv til å “være sterk”, så ville du ikke trenge oppmuntring i det hele tatt.

Men Paulus besørger her mye mer enn en enkel klapp på skulderen og et optimistisk slagord. Han minner oss om presist hvor all sann og varig styrke kommer fra. Han sier til deg “snu øynene dine vekk fra problemene og plasser dem på den Allmektige”.

Kanskje du ikke har styrke til å takle alle de store utfordringene som møter deg nå, men det gjør Gud. Han kan gi deg styrken til å komme deg igjennom dem, eller evnen til å overkomme dem.

Slutt med å stole på dine egne løsninger, dine egne forsøk, din egen visdom; istedenfor må du se mot visdommen i Guds Ord og styrken til den Hellige Ånd for å få energi og retning i ditt daglige liv. Bekjenn din svakhet og din hjelpeløshet til Ham, og kast byrdene dine på Ham.

Bare Gud kan gi deg den kraften du trenger for å kjempe suksessfylt mot synd, mot sykdom, med egoisme, og mot Satan. Men Gud kan, og Han gir den kraften til dem som vender seg mot Ham og stoler på Ham.


 

Advertisement
%d bloggers like this: