Skipsvrak stadfester Herodot

Bilderesultat for nile shipwreck Herodotus

I sin bok Historiene beskrev den greske historikeren og reisende Herodot mange uvanlige og interessante ting som har blitt møtt med skepsis. En av disse er de “vingede slangene” i Arabia, hvis vinger liknet dem man ser i flaggermus. Noen har påpekt likheten med en pterosaur (flygende reptiler, trodd av mange å ha vært utryddet for millioner av år siden). Dersom dette er sant, så ville dette samsvare med den bibelske versjonen av verdenshistorien, istedenfor det vanlige evolusjonære/naturalistiske synet.

Da Herodot besøkte Egypt rundt 450 f.Kr, beskrev han konstruksjonen av en uvanlig elvebåt på Nilen, kalt en baris, med lange interne ribber (se bildet ovenfor). “I århundrer har skriftlærde kranglet over historien han fordi det ikke fantes noe arkeologisk bevis for at slike skip noen sinne har eksistert.”

Det vil si, inntil nå. Et fantastisk bevart eksemplar med omtrent 70% av skroget til en baris har blitt lokalisert i den sunkne Egyptiske havnebyen Thons-Haracleion. “Det var ikke før vi oppdaget dette vraket at vi innså at Herodot hadde rett,” sa Dr. Damian Robinson, direktør ved Oxford Universitys senter for marine arkeologi.

Selvsagt betyr ikke at en har rett om X nødvendigvis  at noen har rett om Y, og noen av Herodots fortellinger synes å være innvevd med lokal folklore. Men fascinerende nok er dette ikke den eneste gangen beskrivelser av Herodot som en gang har blitt trodd å være en overdrivelse har vist seg å være sann (eks. maur dekket av skinnn som gravde etter gull).


 

Advertisement
%d bloggers like this: