14 juli: Korsfestet med Kristus

“Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden.”

Romerne 6:6

Når vi ved tro ser på Jesus som henger på korset, så ser du kanskje deg selv på det stedet hvor de som stod langt borte fra den grusomme scenen, observerende og sørgende, men på avstand?

Eller føler du deg som tyven som hang ved siden av Jesus og spurte etter å ta del i Hans rike, stolende på det faktum at denne lemlestede, korsfestede mannen også er din Herre som skal til å stige inn i Hans eget rike?

Selv om begge disse stillingene avbilder vårt forhold til Kristus til en viss grad, så ønsker Paulus at når vi skal se ved tro på korset, så må vi se oss selv korsfestet sammen med Jesus — ikke bare langt fra Ham, eller ved siden av Ham, men hengende på korset sammen med Ham. Vårt gamle menneske, sier Paulus, er korsfestet med Ham.

Dette er et oppmerksomhetsgripende språk, absolutt, men hva mener Paulus med dette? Han forklarer: vår gamle, syndefulle natur — syndens kropp — ble beseiret som et resultat av Kristi død på korset for oss. Så, på en veldig virkelig og levende måte, burde vi tenke på vårt gamle liv, vaner og lyster, som drept der på korset sammen med Jesus.

Det er ikke lengre nødvendig for oss å tjene synden, å være slaver til våre korrupte lyster og ambisjoner. Seieren som Kristus vant på korset setter oss fri til å tjene Ham.

Har du blitt korsfestet sammen med Kristus? Dersom du har det, så er du fri fra syndens bånd og har fått kraft til å leve et nytt liv til din Frelsers ære.


 

Advertisement
%d bloggers like this: